Quyết tâm sớm hoàn thành bàn giao sổ BHXH cho người lao động

12/06/2018 09:32 Số lượt xem: 412
Theo quy định của Luật BHXH thì người lao động sẽ được giữ sổ BHXH. Để thực hiện quy định này và các hướng dẫn của BHXH Việt Nam, từ năm 2016 ngành BHXH tiến hành rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Theo kế hoạch của BHXH Việt Nam đưa ra thì đến hết 30-9-2018, toàn quốc sẽ hoàn thành bàn giao sổ cho người lao động. Tại Bắc Ninh, BHXH tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đang nỗ lực, quyết tâm hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước 1 tháng.
Việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động sẽ tạo sự minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH; hạn chế tình trạng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH; tránh được trường hợp doanh nghiệp giữ sổ BHXH khi xảy ra tranh chấp lao động, gây khó khăn phức tạp cho cả cơ quan BHXH và người lao động trong quá trình giải quyết các chế độ… Từ năm 2016, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các BHXH các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các bước để rà soát và trả sổ BHXH cho người lao động đúng quy trình, kế hoạch đề ra với mục tiêu cuối năm 2018 sẽ bàn giao sổ cho người lao động. Mới đây, BHXH Việt Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu xong trước ngày 30-9, vì thế BHXH tỉnh và các địa phương tập trung thực hiện với nhiều việc làm như: Đầu tư trang thiết bị phục vụ; huy động cán bộ làm thêm vào giờ nghỉ, ngày nghỉ; phát động các đợt thi đua thực hiện nhiệm vụ… 
Để đạt mục tiêu, BHXH tỉnh phân rõ các mốc cụ thể đối với từng địa phương, đơn vị trên cơ sở số lượng sổ BHXH đang quản lý. Theo đó sẽ có các mốc hoàn thành rà soát như các địa phương có số lượng sổ dưới 20 nghìn sẽ hoàn thành rà soát trước 20-5; dưới 60 nghìn sổ hoàn thành xong trước 30 - 6 và toàn tỉnh hoàn thành trước 30-8. Theo thống kê, hiện nay, nhiều huyện đã rà soát xong 100% số sổ, nhiều địa phương bàn giao cơ bản số sổ đã rà soát. Tỷ lệ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn tỉnh hiện đã đạt hơn 87%.
Những kết quả đạt được trong rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động là những nỗ lực vượt bậc của ngành BHXH suốt thời gian qua, tuy nhiên, dù chỉ còn bàn giao cho hơn 10% nhưng lại gặp nhiều khó khăn. Cụ thể: Nhiều sổ bảo hiểm của người lao động không ghi cụ thể thông tin về mức lương, chức danh nghề, các loại phụ cấp... nhưng vẫn ký hồ sơ gây khó khăn cho kiểm tra, rà soát, xác minh. Nhiều sổ BHXH quá trình luân chuyển nhiều đơn vị, thông tin ghi không đầy đủ, rõ ràng; chữ ghi trên sổ bị nhòe, mờ, thiếu thông tin... cũng ảnh hưởng đến quá trình rà soát. Tình trạng doanh nghiệp có lao động trải rộng nhiều tỉnh, thành phố cũng gặp khó khăn trong việc thu, nộp các phiếu ghi mẫu rà soát và bàn giao sổ... 
Tại báo cáo tổng đánh giá kết quả rà soát bàn giao trả sổ BHXH cho người lao động, BHXH tỉnh đưa ra yêu cầu BHXH 5 huyện, thị xã, thành phố có trên 60 nghìn sổ cần có nhiều giải pháp để hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động xong trước 30-6; văn phòng BHXH tỉnh xong trong tháng 8. Để hoàn thành việc bàn giao sổ đúng kế hoạch của BHXH tỉnh đề ra ngành BHXH cần có giải pháp cụ thể, tiếp tục tổ chức các đợt thi đua trong chặng “nước rút”; chủ động nắm bắt, phối hợp xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện... Bên cạnh đó, ngành BHXH cũng rất cần sự quan tâm, phối hợp của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người lao động.

Lê Đại