Quế Võ thực hiện và triển khai 17 dự án đầu tư công

16/04/2019 08:25 Số lượt xem: 1582
Hiện tại, huyện Quế Võ đang triển khai 7 dự án xây dựng cơ bản tập trung (sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020) chuyển tiếp từ năm 2018 với tổng mức đầu tư hơn 312,35 tỷ đồng. Trong đó có 6 công trình xây dựng các tuyến đường giao thông và 1 dự án xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Yên Giả.

Nhà thầu triển khai thi công dự án xây dựng đường trục chính đô thị (đoạn qua trường THCS Nguyễn Cao, thị trấn Phố Mới).
 

Để các công trình triển khai đúng tiến độ đề ra, UBND huyện đôn đốc chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án huyện) chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công; Hội đồng bồi thường GPMB huyện tích cực xử lý dứt điểm những vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu đúng thời hạn...
Năm 2019, huyện Quế Võ được phê duyệt triển khai mới 10 dự án xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư công với tổng mức đầu tư hơn 688 tỷ đồng (8 công trình giao thông, 1 dự án trường học và 1 dự án hệ thống tiêu thoát nước). Hiện chủ đầu tư các dự án đang tích cực triển khai các bước lựa chọn nhà thầu thiết kế, hoàn thiện, phê duyệt bản vẽ thi công, trình các sở, ngành chức năng thẩm định trích đo GPMB để khởi công theo đúng kế hoạch. Ban Quản lý dự án huyện tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm công tác GPMB đối với 4 dự án cơ bản hoàn thành từ những năm trước.

Tin, ảnh: Dương Hoàn