Quế Võ nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT

17/04/2018 08:58 Số lượt xem: 559

Bảo hiểm Y tế (BHYT) là chính sách lớn nhằm giúp người dân được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tốt hơn vì thế việc tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự tham gia, vào cuộc của các cấp, ngành và ý thức mỗi người dân.Những năm qua, huyện Quế Võ có nhiều hoạt động tích cực nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Theo ông Đào Trường Thi, Giám đốc BHXH huyện Quế Võ thì, những năm qua, đặc biệt là từ khi thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, chuyển biến về nhận thức của các cấp, ngành và người dân về BHXH, BHYT đã được nâng cao. Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT tăng nhanh.

Để ngày càng có nhiều người dân hiểu, tự giác tham gia BHYT, các cấp, các ngành ở Quế Võ đẩy mạnh tuyên truyền chính sách sâu rộng, trong đó tập trung vào ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT; BHYT theo gia đình… BHXH huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền hội viên, đoàn viên tích cực, chủ động tham gia; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại với các tầng lớp nhân dân về thực hiện chính sách BHYT. Huyện giao chỉ tiêu phát triển BHYT, BHXH tự nguyện đến từng xã, thị trấn. Hằng năm, các địa phương chủ động rà soát, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ BHYT để các cấp, ngành hữu quan xem xét, cấp thẻ. BHXH xây dựng hệ thống đại lý rộng khắp đến từng xã, thị trấn vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền vừa giúp người dân thuận tiện khi tham gia. Các hoạt động cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục rườm rà, ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao chất lượng KCB BHYT… cũng được quan tâm đúng mức. BHXH huyện cũng thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại Trung tâm hành chính công của huyện, qua 5 tháng triển khai đưa lại kết quả tích cực, thái độ phục vụ của cán bộ nâng lên, giải quyết hồ sơ của tập thể, cá nhân công khai minh bạch, nhanh chóng, thuận tiện.

Cùng với các hoạt động trên, BHXH huyện chú trọng tổng kết, đánh giá, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn nảy sinh khi thực hiện chính sách. Cơ quan BHXH tích cực, chủ động thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu số đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Theo số liệu thống kê, đến hết tháng 1-2018, toàn huyện có 80 đơn vị, doanh nghiệp nợ hơn 37,4 tỷ đồng.

Với nhiều việc làm tích cực, tỷ lệ bao phủ BHYT của Quế Võ đã tăng lên đáng kể. Đến nay, huyện có 865 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT với số người tham gia BHXH, BHYT là 137.637, trong đó tỷ lệ bao phủ BHYT được ghi nhận đạt 94,5%.

Một trong những kết quả nổi bật là huyện duy trì 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong nhiều năm liên tục. Để có kết quả trên, các cấp, ngành hữu quan đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh về chính sách BHYT. BHXH huyện thành lập tổ chỉ đạo và khai thác, phát triển đối tượng, tham mưu cho huyện bảo đảm nguồn ngân sách hỗ trợ đóng 30% cho học sinh, sinh viên; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực tại các nhà trường để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên. Chính vì vậy, từ năm học 2013-2014 đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên trên địa bàn tham gia BHYT luôn đạt 100%.

Để tiếp tục tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, BHXH huyện Quế Võ tiếp tục tham mưu cho các cấp, ngành thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT; những nội dung cơ bản của Luật BHYT cùng nhiều giải pháp tích cực nhằm bảo đảm thực hiện đúng lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đã đề ra.

Lê Đại