Quế Võ hơn 3.800 lượt khách hàng được vay vốn tín dụng chính sách

17/09/2021 16:29 Số lượt xem: 396
Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quế Võ giải ngân cho hơn 3.800 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay số vốn 121,697 tỷ đồng.

Cán bộ NHCSXH huyện Quế Võ thực hiện giải ngân cho vay tại điểm giao dịch lưu động xã Việt Hùng

 

Tín dụng chính sách hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động; xây dựng, sửa chữa hơn 22.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; 76 lượt khách hàng là hộ nghèo, người lao động xây dựng và mua nhà ở xã hội; cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, khôi phục sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho gần 1.400 lao động, số vốn 7 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bằng biện pháp gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho 2.568 khách hàng, số tiền hơn 46 tỷ đồng.

Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tập trung thực hiện tốt kế hoạch tín dụng, tài chính năm 2021; tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch xã, hoạt động của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn; đẩy mạnh tuyên truyền tín dụng chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách…

N.H