Quản lý đo lường hướng tới xây dựng văn minh thương mại

19/01/2020 19:37 Số lượt xem: 450
Ngày 20-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 8/SL quy định thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét - Hệ đo lường khoa học và tiên tiến nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Sắc lệnh 8/SL là điểm xuất phát của sự ra đời và trưởng thành của ngành đo lường Việt Nam, cũng là thể hiện sự quan tâm, động viên sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật đã và đang hoạt động trong lĩnh vực đo lường.

Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng Bắc Ninh kiểm tra định lượng và tiêu chuẩn của hàng đóng gói sẵn tại chuỗi cửa hàng Hàn Quốc K-mart, TP Bắc Ninh. 

 

 

 


Nằm trong hệ thống quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, việc tăng cường hiệu lực quản lý đo lường là công cụ quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần giảm thiểu gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Theo bà Lê Thị Yên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh), những năm gần đây, Bắc Ninh có tốc độ đô thị hóa nhanh và phát triển giao thương sôi động. Nhiều cơ sở kinh doanh quan tâm đầu tư, dẫn tới số lượng phương tiện đo ngày càng tăng. Công tác quản lý đo lường được tập trung vào các nội dung chính. Tham mưu với lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ ban hành các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; xây dựng kế hoạch kiểm tra về thực hiện quy định đo lường các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải kiểm định, hiệu chuẩn theo từng quý, từng tháng.
Năm 2019, Chi cục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về đo lường trong lĩnh vực xăng dầu, cân đối chứng và các cơ sở được ủy quyền. Triển khai 4 cuộc kiểm tra về dung tích, khối lượng, hàng đóng gói sẵn và các cơ sở được ủy quyền kinh doanh thương mại. Qua đó, thực hiện giám sát kiểm định đối chứng 700 công tơ điện các loại; quản lý việc lắp đặt thiết bị ghi in kết quả đo lường cho 100% doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu (106 cơ sở) với hơn 700 cột đo nhiên liệu, hướng dẫn áp dụng quy trình quản lý chất lượng xăng dầu cho 40 cơ sở, quản lý công tác kiểm định, hiệu chuẩn của 5 tổ chức đang hoạt động. Chi cục cũng tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về đo lường đối với 1 trường hợp yêu cầu kiểm tra lại công tơ điện của bà Nguyễn Giang Tô Châu, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh… 
Nhờ đó, nhìn chung, các cơ sở, doanh nghiệp cơ bản có ý thức tốt, sử dụng phương tiện đo đúng định lượng, quy định; sau kiểm tra không có sai phạm đến mức phải lập biên bản xử lý vi phạm hành chính; những thiếu sót về thủ tục, hồ sơ được khắc phục và chấn chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng phương tiện đo còn gặp những khó khăn như: đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác đo lường còn mỏng dẫn tới việc thu thập thông tin và tổ chức giám sát các cơ sở sử dụng phương tiện đo chưa thường xuyên, trong khi các vi phạm về đo lường ngày càng tinh vi. Một số cơ sở sản xuất kinh doanh gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư cho trang thiết bị, phương tiện đo lường đúng quy định….
Năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng sẽ tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ chuyên tham gia quản lý hoạt động đo lường; làm tốt công tác tham mưu các giải pháp quản lý phương tiện đo phù hợp; nâng cao chất lượng kiểm tra trong đó chuyên sâu vào 2 nhóm phương tiện đo là công tơ điện và hàng đóng gói sẵn với thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Cùng với đó, các cán bộ cũng phổ biến, tuyên truyền trực tiếp các văn bản quy phạm pháp luật, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị sản xuất, kinh doanh nâng cao trách nhiệm chấp hành tốt các quy định của nhà nước về đo lường; nhất là hướng dẫn các đơn vị thực hiện Thông tư 21/2014/TT-BKHCN về đo lường đối với hàng đóng sẵn về sử dụng dấu định lượng. Với mục tiêu, đo lường chính xác sẽ góp phần tăng hàm lượng khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và minh bạch hóa thị trường, xây dựng văn minh thương mại. 
 

 

Huyền Thương