Phù Khê chuyển biến sau một nhiệm kỳ

18/05/2020 07:17 Số lượt xem: 785
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phù Khê (thị xã Từ Sơn) không ngừng phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là động lực quan trọng để cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương phát huy sức mạnh nội lực, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh xây dựng quê hương ngày càng phát triển, hội nhập. 

Đảng bộ xã Phù Khê có 8 Chi bộ với 236 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy xã quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm chỉ đạo xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên “Gần dân, sát cơ sở, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân”. 5 năm qua, Đảng ủy xã tích cực tuyên truyền cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua: “Toàn dân xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh”; “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ”...
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Phù Khê đã phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện hoàn thành 21/24 chỉ tiêu.  Điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua là công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây cơ sở hạ tầng. Để công tác GPMB thành công, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân bằng hình thức công khai, cụ thể về diện tích thu hồi, giá bồi thường đất các dự án. Trong đó, quán triệt cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình đi đầu tuyên truyền gia đình, dòng họ nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Thấy cán bộ, đảng viên gương mẫu, nên đa số người dân địa phương đồng tình, ủng hộ làm theo. Từ năm 2015 đến nay, xã Phù Khê thực hiện thu hồi khoảng 50 ha đất nông nghiệp phục vụ xây dựng các dự án; huy động hơn 100 tỷ đồng đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình: Trường THCS, Tiểu học, Mầm non; Dự án hạ tầng kỹ thuật thôn Nghĩa Lập; nhà văn hóa thôn Đông; đường giao thông thôn Thượng... Cơ sở hạ tầng phát triển là điều kiện thuận lợi để Phù Khê đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Những năm qua, cơ cấu kinh tế của địa phương tiếp tục phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ. Hiện nay, toàn xã 3.000/3117 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, thu hút hơn 5.000 lao động ở các địa phương xung quanh khu vực. Tổng thu ngân sách xã từ năm 2015 đến 2019 đạt hơn 58 tỷ đồng (tăng hơn 13 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2010-2015); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 50 triệu đồng (năm 2015) lên hơn 60 triệu đồng (năm 2019).

 

Diện mạo nông thôn mới ở xã Phù Khê.


Đảng ủy, UBND xã Phù Khê chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức gương mẫu, phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự. Tất cả lệ phí, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, giúp người dân biết rõ và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu. Mỗi ngày Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận từ 80-100 hồ sơ của người dân. 100% thủ tục hành chính được UBND xã xử lý đúng thời gian quy định. Ngoài ra, mỗi tháng 2 lần vào ngày 1 và 15, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã duy trì tiếp dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân. 5 năm qua, xã Phù Khê tiếp nhận và xử lý 72/72 đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Qua một nhiệm kỳ nhìn lại, diện mạo nông thôn mới ở Phù Khê đang bừng sáng vươn lên trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội: Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; chất lượng đời sống nhân dân được nâng lên; an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững; hoạt động y tế, giáo dục ngày càng nâng cao; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục duy trì, phát triển... 5 năm liên tục, Đảng bộ xã đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các thôn có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng; 92,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,9% (2019)…
Những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Phù Khê là minh chứng cho vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, cùng sự chung sức, đồng thuận giữa “Ý Đảng-Lòng Dân”. Đây là cơ sở vững chắc để Phù Khê vươn mình hòa nhịp trong xu thế hội nhập; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Mạnh Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Phù Khê