Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ tại Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh

03/04/2021 16:59 Số lượt xem: 255
Chiều 2 - 4, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ tại Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh hiện có 34 đảng viên, trong đó 32 đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị. Thời gian qua, Chi bộ Ban luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác chuyên môn trong quản lý các đồ án quy hoạch, chương trình phát triển đô thị, dự án được giao làm chủ đầu tư, tư vấn xây dựng. Tuy nhiên, trong thực hiện còn một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; việc phối hợp với các đơn vị, địa phương để phục vụ lập quy hoạch chưa kịp thời…

Ban Quản lý kiến nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cung cấp hồ sơ, tài liệu, phối hợp chặt chẽ với Ban trong công tác tổ chức lập các đồ án quy hoạch, đặc biệt là đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị toàn tỉnh; bố trí đất tái định cư để giải phóng mặt bằng các dự án; giao cho Ban làm chủ đầu tư các dự án quan trọng của tỉnh…

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt, bảo đảm theo đúng Điều lệ Đảng, nội dung sinh hoạt cơ bản bám sát hướng dẫn của T.Ư; đồng thời, hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng của các đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí đánh giá, Ban có quy mô khá lớn, nhiều cán bộ trẻ có năng lực, trình độ học vấn. Đồng chí yêu cầu, Ban cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để nâng cao vị thế; chủ động đề xuất các dự án trọng điểm liên quan đến sự phát triển của tỉnh và kết nối đồng bộ với các dự án khác; nghiên cứu, làm chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị; đề xuất cơ chế giám sát việc xây dựng hạ tầng các dự án đô thị; tích cực thực hiện tư vấn, quản lý dự án để tăng thu nhập, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên.

Đức Anh