Phát triển thương mại điện tử phù hợp với xu thế hội nhập

17/04/2018 08:39 Số lượt xem: 369

Với mục tiêu thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian qua, tỉnh có nhiều hoạt động khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử (TMĐT) góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, đồng thời giữ vững chỉ số TMĐT của tỉnh ở tốp đầu trong toàn quốc.

Thông qua trang web, Công ty Cổ phần Đông Bình (Gia Bình) nhận được nhiều đơn đặt hàng trong và ngoài nước.

 

Nhận thức rõ lợi ích từ TMĐT, năm 2007 tỉnh xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT và giao Sở Công Thương chủ trì triển khai thực hiện. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh, Sở Công Thương giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại chủ động phối hợp các sở, ban, ngành trong tỉnh triển khai và chỉ đạo thực hiện đồng bộ, từ công tác xây dựng văn bản pháp luật đến phổ biến, tuyên truyền nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý Nhà nước; chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp (DN), làng nghề ứng dụng TMĐT; xây dựng cổng thông tin điện tử, sàn giao dịch TMĐT; tổ chức đào tạo, tập huấn về TMĐT…

Giai đoạn 2011-2015, Trung tâm Xúc tiến Thương mại phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 29 chuyên đề tuyên truyền về TMĐT. Tổ chức 9 buổi tập huấn, giới thiệu, hỗ trợ DN địa phương quảng bá website, giao dịch trên Cổng Thương mại điện tử Việt Nam (ecvn.com); khảo sát lập danh bạ thông tin DN xuất khẩu trong tỉnh giới thiệu trên Cổng thông tin xuất khẩu Việt Nam (vnex.com.vn); hỗ trợ xây dựng  266  website cho các DN, cơ sở làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh; tổ chức thành công 4 hội chợ triển lãm CNTT và điện tử... Năm 2016 và 2017 tiếp tục phối hợp với Cục TMĐT và Kinh tế số (Bộ Công Thương) xây dựng và triển khai thực hiện 3 đề án thuộc chương trình phát triển TMĐT Quốc gia gồm: Đề án xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3 đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương Bắc Ninh; xây dựng Sàn TMĐT Bắc Ninh (ecombacninh.vn); hỗ trợ xây dựng  website TMĐT cho 5  DN địa phương…

Qua đó, nhận thức của đa số DN về lợi ích ứng dụng TMĐT được nâng lên, 100% DN đã đầu tư thiết bị, máy tính và kết nối Internet, hơn 90% DN thường xuyên giao dịch kinh doanh, đặt hàng qua thư điện tử. Nhiều DN đầu tư phần mềm chuyên ngành phục vụ quản lý sản xuất kinh doanh… Ước tính toàn tỉnh có khoảng 25% số DN có website riêng góp phần đưa chỉ số thương mại điện tử (EBI) của tỉnh luôn đứng thứ hạng cao so với toàn quốc: Năm 2015 đứng thứ 8, năm 2016 đứng thứ 6. Trong đó nguồn nhân lực và hạ tầng đứng thứ 8; giao dịch giữa DN với người tiêu dùng đứng thứ  6; giao dịch giữa DN với DN  đứng thứ 6 (Báo cáo EBI năm 2017 của Hiệp hội TMĐT Việt Nam.

Tuy vậy, nhận thức về tầm quan trọng, lợi ích của TMĐT ở nhiều DN chưa được đầy đủ và đúng mức nên việc ứng dụng TMĐT của các DN trong mua bán, giao nhận, thanh toán qua mạng còn hạn chế, giao dịch nhỏ lẻ. Việc tham gia các sàn giao dịch TMĐT vẫn hạn chế, nhất là các sàn giao dịch TMĐT phục vụ xuất khẩu và bán lẻ hàng hóa. Số DN có website riêng thấp, sàn TMĐT Bắc Ninh chưa thu hút được DN địa phương tham gia giao dịch mua, bán... Bên cạnh đó, việc mua hàng theo kiểu truyền thống; DN chưa có cán bộ chuyên trách nên tỷ lệ ứng dụng trong thực hiện thủ tục hành chính còn nhiều hạn chế...  đang là rào cản lớn đối với việc thúc đẩy phát triển TMĐT.

Để TMĐT của tỉnh thực sự phát triển theo hướng văn minh hiện đại phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh; giữ vững EBI của tỉnh ở tốp đầu trong toàn quốc…, thời gian tới, tỉnh tiếp tục có cơ chế hỗ trợ DN xây dựng website; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức cho cộng đồng về TMĐT thông qua các hoạt động truyền thông. Đặc biệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của DN về lợi ích thiết thực của TMĐT trong xu thế hội nhập để bản thân các DN tự đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho việc phát triển TMĐT phục vụ chính mục đích phát triển sản xuất, kinh doanh của mình… Có như vậy, cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh mới không bị tụt hậu, theo kịp xu thế phát triển chung của thế giới về phát triển TMĐT.

Quang Minh