Phát động thi đua “40 ngày đoàn kết, chiến thắng”

16/09/2021 09:46 Số lượt xem: 398
Chiều ngày 15-9, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua đột kích với Chủ đề “40 ngày đoàn kết, chiến thắng” lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ Quân khu 1 lần thứ VI, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 và hưởng ứng Chương trình ủng hộ “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”.

Hội viên phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh ủng hộ chương trình “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”.

 

Đợt thi đua từ ngày 12-9 đến ngày 22-10-2021 với những nội dung, chỉ tiêu: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên về truyền thống yêu nước, truyền thống Quân đội, Quân khu 1 và đơn vị; 100% cán bộ, hội viên tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào “Phụ nữ Quân khu 1 đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và tiêu chí “Bốn tốt” của phụ nữ Quân đội; mỗi tổ phụ nữ đăng ký một công trình, phần việc thi đua phù hợp.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh tham gia ủng hộ chương trình “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh phát động nhằm kịp thời chia sẻ, giúp đỡ hội viên phụ nữ, trẻ em, nhân dân các địa bàn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, thiên tai và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Minh Thảo