Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

06/06/2019 08:20 Số lượt xem: 1693
 Qua 5 năm (2014-2019) triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” có sức lan tỏa, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, làm cho phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng trong điều kiện mới.

Ngày 26-12-2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (Cuộc vận động). Đây là sự vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới.
Đại tá Phạm Huy Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò Cuộc vận động, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Quá trình triển khai gắn chặt thực hiện Cuộc vận động với thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kết hợp với phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, đột kích. Các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung Cuộc vận động”.
Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, chức trách của từng cán bộ, chiến sĩ, gắn với “nói đi đôi với làm”, “tự soi, tự sửa”, tập trung vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, Đảng ủy, chỉ huy các cấp xác định đúng chủ trương, biện pháp, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu Cuộc vận động sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả.
Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, các chi bộ tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kể những câu chuyện về Bác. Các cơ quan, đơn vị tích cực cải cách hành chính quân sự, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội và đơn vị. Tiêu biểu trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật có các phong trào: “Thực hiện theo chức trách, nêu gương hành động”, “Tháng hành động kiểu mẫu”, “Đề cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Từ đó góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng thực hiện Ngày chính trị, văn hóa và tinh thần, Ngày pháp luật, Mỗi tuần một Điều luật, hòm thư góp ý.

 

Lực lượng dân quân, tự vệ làm tốt công tác dân vận trong huấn luyện, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.

 

Cùng với đó, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Trong 5 năm, cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp kiểm tra và phối hợp kiểm tra 93 tổ chức Đảng, 1.302 đảng viên; giám sát và phối hợp giám sát theo chuyên đề 84 tổ chức Đảng, 1.183 đảng viên. Từ đó kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện sai trái trong giải quyết các mối quan hệ của quân nhân.
Đặc biệt, việc thực hiện Cuộc vận động đã động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần vào kết quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cho các lực lượng; tăng cường bồi dưỡng phương pháp huấn luyện, diễn tập chỉ huy tham mưu cho cán bộ các cấp, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Huấn luyện kết hợp với rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động, sát thực tế. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 80% đạt khá giỏi.
Công tác tuyển quân được tập trung lãnh đạo chặt chẽ, đúng quy trình, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Lực lượng dân quân, tự vệ đạt 1,7% dân số, huấn luyện đạt khá.
Đảng ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung, giải pháp phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Để tăng cường đoàn kết, gắn bó đồng chí, đồng đội, đội ngũ cán bộ chủ trì thực sự là hạt nhân đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Công tác tư tưởng kết hợp chặt chẽ với công tác tổ chức, chính sách đã động viên được cán bộ yên tâm công tác, gắn bó, cống hiến xây dựng cơ quan, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhằm xây dựng mối đoàn kết quân với dân một ý chí, công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự với ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tiến hành công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh từng bước được nâng cao. Quy chế phối hợp hoạt động, thông tin trao đổi tình hình có hiệu quả nên cơ quan quân sự các cấp kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp hiệu quả góp phần giữ vững an ninh và an toàn xã hội trên địa bàn.
Cuộc vận động còn góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, người có công, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, vì sức khỏe cộng đồng… được dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao.
Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Quân sự tỉnh có 5 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lực lượng vũ trang tỉnh được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân thuộc LLVT tỉnh được các cấp khen thưởng.
Đại tá Cát Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ niềm vinh dự, tự hào về bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, quân đội của dân, do dân, vì dân, lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Từ đó khơi dậy và phát huy cao độ bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, ý thức, trách nhiệm, tài năng, sức sáng tạo to lớn của cán bộ, chiến sĩ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
 

Bảo Anh