Phát huy truyền thống Anh hùng, chủ động giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

12/07/2018 08:43 Số lượt xem: 601
Ngày 12-7-1946, với chiến công đặc biệt xuất sắc đập tan âm mưu của Quốc dân Đảng câu kết với quân đội Pháp nhằm lật đổ Chính phủ cách mạng non trẻ đã trở thành mốc son lịch sử vẻ vang-ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Các đơn vị khối An ninh ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018.

 

72 năm qua, cùng lực lượng An ninh cả nước, lực lượng An ninh Bắc Ninh không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Từ khi tái lập tỉnh đến nay, lực lượng An ninh Công an tỉnh luôn vững vàng, kiên định, bám sát chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, Mặt trận tổ quốc, các ngành, các cấp, các đoàn thể và quần chúng nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác góp phần giữ vững An ninh quốc gia, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Một số kết quả nổi bật là: Nắm chắc tình hình, chủ động triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đối phó với các tình huống phức tạp phát sinh, phòng ngừa, ngăn chặn, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống; thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, các cơ quan đặc biệt nước ngoài tác động vào địa bàn. Đấu tranh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật 01 đối tượng hoạt động gián điệp và một đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân; giữ vững an ninh nội bộ, tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng, an ninh thông tin.  Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng, Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, các sự kiện văn hóa, thể thao. Thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế lớn của tỉnh, các Khu công nghiệp tập trung. Duy trì hoạt động hiệu quả các quy chế phối hợp đảm bảo An ninh trật tự giữa Công an tỉnh với các cơ quan, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp kinh tế trọng điểm.
Tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp về An ninh nông thôn, An ninh tôn giáo. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật các tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng, giữ vững ANTT, phục vụ tốt việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tôn giáo trái phép như đạo Tin lành “Hội thánh của Đức Chúa trời”, “Pháp luân công”... Phối hợp với các ban, ngành làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. Đảm bảo ANTT các hoạt động tôn giáo thu hút đông tín đồ và nhân dân trên địa bàn.
Tăng cường công tác quản lý cư trú người nước ngoài; thường xuyên hướng dẫn, chấn chỉnh các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và người nước ngoài chấp hành tốt các quy định của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Công tác điều tra an ninh đảm bảo yêu cầu pháp luật, chính trị và nghiệp vụ, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ đảm bảo tuyệt đối bí mật, phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh có chuyển biến tích cực, rõ nét. Coi trọng việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trên phạm vi toàn tỉnh; chú trọng tại các địa bàn,  tuyến, lĩnh vực, mục tiêu trọng điểm về an ninh.
Những thành tích, chiến công vẻ vang của lực lượng An ninh Công an Bắc Ninh qua các thời kỳ cách mạng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Lực lượng Công an Bắc Ninh có 786 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương, 01 đơn vị được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hàng trăm Huân chương, Huy chương các loại được trao cho các tập thể và cá nhân lực lượng An ninh Công an Bắc Ninh.
Với lịch sử hào hùng và bản chất tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, lực lượng An ninh Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, giành được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 

Đại tá Vũ Quốc Tuấn

Phó Giám đốc Công an tỉnh