Phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (*)

30/06/2020 20:35 Số lượt xem: 369
(Lược trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng trên phạm vi toàn cầu, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống sinh hoạt của người dân cả nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Song Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã có sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ với nhiều giải pháp chủ động, tích cực, kịp thời; cùng với đó là sự đồng lòng, đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, bám sát thực tiễn, tổ chức và thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đạt một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, đó là: Cùng với cả nước, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, đẩy lùi, kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, tạo được niềm tin, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, người lao động, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh yên tâm công tác, sinh hoạt, đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội và trạng thái bình thường mới.
Đồng thời với công tác phòng chống dịch Covid-19, tỉnh đã quan tâm tập trung chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện Chủ đề của năm 2020 đó là: “Bắc Ninh đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án bảo vệ Môi trường”. Kết quả đến nay tỉnh ta đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng ở 100% các chi Đảng bộ cơ sở và 5/11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các Tiểu Ban của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã và đang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; chuẩn bị mọi mặt phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh dự kiến diễn ra cuối tháng 9 năm 2020. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, cải cách hành chính, hoạt động của các cơ quan tư pháp, nội chính, công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đạt một số kết quả. Các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể có chuyển biến.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại đó là: Đại dịch Covid ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm tăng trưởng kinh tế giảm; các ngành kinh tế công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, thu ngân sách nhà nước… gặp nhiều khó khăn. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư khu vực FDI còn chậm. Sức lan tỏa và sự kết nối của doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI còn hạn chế. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số công trình, dự án quan trọng còn nhiều khó khăn. Tiến độ thực hiện các dự án xử lý môi trường, khu xử lý rác thải ở các huyện chưa đạt yêu cầu, tình hình đơn thư còn diễn biến phức tạp... Một số mặt hoạt động trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể còn hạn chế… tất cả các mặt hạn chế nêu trên cần sớm được khắc phục trong thời gian tới.
6 tháng cuối năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của cả năm 2020. Để đạt được điều đó đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn trên tất cả các lĩnh vực. Tại Hội nghị này, tôi đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan đơn vị cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:
Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 gắn với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cạnh tranh, nhất là chỉ số PAPI nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn, phù hợp với xu thế mới, tăng khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế; hỗ trợ cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nhanh chóng tiếp cận các hình thức sản xuất kinh doanh mới, hiện đại, hiệu quả, phù hợp để có thể tham gia các chuỗi giá trị. Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, thành lập Doanh nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp với sức bật mạnh mẽ hơn nữa để bù đắp cho sự suy giảm của từng ngành trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng Đại dịch Covid-19. Nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh, khả năng chống chịu và tính tự chủ của kinh tế địa phương.
Ba là, tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ và quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng cơ bản trong năm. Quản lý chặt chẽ các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên, môi trường. Trước mắt đẩy nhanh tiến độ xây dựng đưa vào hoạt động của các lò đốt rác ở các huyện; khẩn trương xây dựng Nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ đổ ra trạm bơm Hán Quảng, góp phần giảm ô nhiễm nguồn nước mặt sông Đuống…, tập trung giải phóng mặt bằng để xây dựng đường Kinh Dương Vương kéo dài và đường Trường Chinh… Thực hiện nghiêm túc các quy định trách nhiệm người đứng đầu trên các lĩnh vực nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước.
Bốn là, nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội; thực hiện hỗ trợ kịp thời đúng địa chỉ cho người lao động, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương; tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa; đẩy mạnh phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Chính phủ để dồn nguồn lực cho an sinh xã hội và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Năm là, nắm chắc và giải quyết có hiệu quả tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chú ý ở địa phương có nhiều đơn thư khiếu kiện phức tạp, bảo đảm quốc phòng an ninh; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nội chính, tư pháp,… tạo môi trường ổn định để phát triển bền vững.
Sáu là, tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác Xây dựng chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành đại hội đối với 6 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước các cấp; trên cơ sở đó phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra; đồng thời chuẩn bị tốt nhất mọi mặt và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; chuẩn bị tham gia đóng góp tích cực vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15, Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

(*) Đầu đề do Báo Bắc Ninh đặt