Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao toàn diện hiệu quả hoạt động của MTTQ, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa

15/05/2019 08:21 Số lượt xem: 2558
Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và MTTQ cấp trên thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và MTTQ cấp trên thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Bồn thôn Kim Đôi, xã Kim Chân.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua là MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên làm tốt nhiệm vụ tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Hiện nay, Ủy ban MTTQ thành phố có 17 tổ chức  thành viên, tăng 2 thành viên so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức ngày càng tăng, điển hình tỷ lệ tập hợp đoàn viên công đoàn tăng 4,32%, đoàn viên thanh niên tăng 3,5%, hội viên phụ nữ tăng 2,4% so với nhiệm kỳ trước,... Hằng năm, MTTQ thành phố bám sát các mục tiêu chính trị, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện; đồng thời tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời với cấp ủy, phối hợp với chính quyền xem xét, giải quyết. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Khối đại đoàn kết toàn dân của thành phố ngày càng được củng cố, mở rộng và tăng cường, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
MTTQ và các tổ chức thành viên thành phố phát huy tinh thần sáng tạo của nhân dân, triển khai hiệu quả các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật là thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. MTTQ các cấp thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng tuyến phố văn minh đô thị gắn với thực hiện CVĐ “Vì thành phố Bắc Ninh sạch” và Chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”. Các cơ quan, đơn vị tổ chức ra quân vệ sinh môi trường vào ngày 26 hàng tháng, duy trì hoạt động vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hàng tuần; các hộ gia đình ở khu dân cư thực hiện mỗi ngày dành 10 phút làm sạch trong nhà và trước cửa nhà mình, góp phần làm cho đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Năm 2018, thành phố có 193/197 tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị.
Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng đi vào chiều sâu. Hàng năm, thành phố có từ 90% đến 93% số hộ gia đình và từ 85% đến 92% số thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hoá. Các khu dân cư tổ chức thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hơn 90% đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, đúng theo quy định; trong việc tang các hủ tục được xóa bỏ, tỷ lệ hỏa táng người qua đời ngày càng tăng, năm 2018 đạt 50,32%, tăng 11,96% so với năm 2014. Các lễ hội được tổ chức trang trọng cả phần lễ và phần hội, giữ gìn được bản sắc văn hoá của từng địa phương.
CVĐ “Ngày vì người nghèo” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Trong 5 năm, MTTQ các cấp thành phố vận động ủng hộ  Quỹ “Vì người nghèo” được gần 6,5 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ vận động được, cùng với các nguồn hỗ trợ khác xây mới, sửa chữa 203 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người nghèo với tổng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng; hỗ trợ vốn và các điều kiện sản xuất, khám chữa bệnh cho người nghèo, tặng học bổng học sinh nghèo với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên tín chấp vay vốn ngân hàng giúp hội viên phát triển kinh tế với tổng dư nợ gần 188 tỷ đồng; dạy nghề, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên.
MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Phối hợp quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, hội viên. Tổ chức nhiều hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo các dự án Luật, các chương trình mục tiêu của trung ương, địa phương. Vận động đoàn viên, hội viên phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện để tổ chức Đảng xem xét, kết nạp. Trong nhiệm kỳ, giới thiệu được hàng trăm quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng. Đồng thời, xây dựng và thành lập các nhóm nòng cốt để tuyên truyền pháp luật. Hiện trên địa bàn có 108 nhóm với 759 người tham gia, 5 năm qua tổ chức 130 buổi tuyên truyền với hơn 12.000 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp thành phố được triển khai thực hiện đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực.
Với những hoạt động thiết thực của MTTQ và các tổ chức thành viên đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố Bắc Ninh. Thành phố được Chính phủ công nhận là đô thị loại II  vào tháng 6-2014 và đô thị loại I vào tháng 12-2017; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,86%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng kinh tế đô thị, đến nay thương mại - dịch vụ chiếm tỷ lệ 55,53%, công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 43,31%; nông nghiệp còn 1,16%; thu nhập bình quân đầu người đạt 6.787 USD/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm ổn định.

Mai Phương