Phát huy bài học của Cách mạng tháng Tám trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh hiện nay

19/08/2019 09:19 Số lượt xem: 3327
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra bước ngoặt lớn, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám luôn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng.

Lực lượng vũ trang tỉnh huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.                      Ảnh: Bảo Anh

Chấp hành chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” của Tổng bộ Việt Minh, trước yêu cầu phong trào cách mạng của tỉnh, ngày 5-4-1945, Ban Cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh quyết định thành lập 2 đội vũ trang tuyên truyền xung phong với nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Việt Minh, vạch trần tội ác của phát xít Nhật, xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng chuẩn bị cho khởi nghĩa. Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phát triển nhanh, mạnh về cả số lượng và chất lượng, liên tục tổ chức các trận đánh vào quân Pháp và chính quyền tay sai, làm cho kẻ địch thiệt hại lớn về mọi mặt, tinh thần bị lung lay.

Chiều ngày 17-8-1945, lực lượng tự vệ cùng quần chúng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền tại huyện Tiên Du. Từ ngày 18 đến 22-8, các phủ Từ Sơn, huyện Lang Tài, Võ Giàng, Yên Phong, Gia Bình, Thuận Thành, Quế Dương (2 huyện Quế Dương và Võ Giàng nay là Quế Võ) lần lượt giành được chính quyền. Cuộc khởi nghĩa diễn ra nhanh chóng, trong vòng chưa đầy một tuần lễ, chính quyền cách mạng được thành lập trong toàn tỉnh. Những ngày Tháng Tám hào hùng đó sẽ mãi mãi đi vào trang sử truyền thống vẻ vang trên quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc anh hùng.
Cách mạng Tháng Tám để lại cho chúng ta những bài học vô cùng quý giá, đó là: Phải nắm chắc và dự báo đúng tình hình, âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động để có biện pháp đấu tranh, chớp thời cơ giành chính quyền. Tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của các thành phần, lực lượng dưới sự lãnh đạo của Đảng để giành chính quyền trong toàn quốc, trước khi quân đồng minh kéo vào. Sử dụng sức mạnh bạo lực cách mạng, lấy lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị là chủ yếu để giành chính quyền và bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được...
Vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng LLVT từ cuộc cách mạng “long trời, lở đất” ấy, trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ 2 đội vũ trang tuyên truyền xung phong được trang bị thô sơ ngày ấy, LLVT tỉnh Bắc Ninh không ngừng phát triển, lớn mạnh cả về quy mô và tổ chức. LLVT tỉnh được trang bị, biên chế các loại vũ khí, khí tài hiện đại phù hợp với đối tượng tác chiến, địa bàn huấn luyện và khả năng sử dụng của cán bộ, chiến sĩ.
Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây mất ổn định chính trị-xã hội. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT Nhân dân, truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kịp thời tuyên truyền, định hướng tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành động trước những diễn biến phức tạp. Đồng thời tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt củng cố vững chắc trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Quân khu 1 và Bộ CHQS tỉnh kiểm tra mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện của LLVT tỉnh.                             Ảnh: Bảo Anh

Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao. Các cơ quan, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của bộ đội thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh, tuyển quân, diễn tập… với chất lượng cao
Hằng năm, Đảng bộ Quân sự tỉnh đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bộ CHQS tỉnh đạt vững mạnh toàn diện, luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu 1 và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đặc biệt, năm 2018, năm thứ 2 liên tiếp Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen; Bộ CHQS tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng Cờ thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và trên 400 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.
Phấn khởi, tự hào kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12; cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đại tá Cát Văn Thọ