Nơi gửi gắm niềm tin, nguyện vọng của cử tri

08/11/2018 08:56 Số lượt xem: 1662
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Tiên Du đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong tổ chức các kỳ họp, giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri… theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Thường trực HĐND huyện Tiên Du giám sát công tác tuyển quân tại xã Phú Lâm.
 

Xác định nâng cao chất lượng kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐND huyện Tiên Du thực hiện đổi mới nội dung kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để đưa ra những quyết sách phù hợp. Trong tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan liên quan dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, thông báo tới các đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan, thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử huyện bảo đảm đúng thời gian quy định. Chủ tọa kỳ họp đã điều hành linh hoạt, chủ động tạo không khí đối thoại thẳng thắn, dành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm như: Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tài nguyên môi trường; đầu tư xây dựng cơ bản; y tế; văn hóa - xã hội; an ninh - quốc phòng; chế độ chính sách… Qua chất vấn, lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban liên quan đã giải đáp những những vấn đề cử tri quan tâm, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện tổ chức thành công 6 kỳ họp; các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bảo đảm đúng luật, phù hợp với tình hình địa phương.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu HĐND huyện làm tốt chức năng là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền địa phương. Hằng năm, Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch tiếp công dân định kỳ của Thường trực và các đại biểu HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 1 và 15 hàng tháng tại trụ sở Tiếp công dân huyện, các đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại đơn vị ứng cử vào ngày thứ năm hàng tuần. Tại các cuộc tiếp dân, đại diện Thường trực, các đại biểu HĐND và các cơ quan liên quan của huyện lắng nghe, ghi nhận các kiến nghị của công dân; giải đáp, giải thích về chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, những cơ chế, quy định của địa phương. Đối với những vụ việc phức tạp, Thường trực, các đại biểu HĐND huyện tiếp nhận đơn thư của công dân và tổ chức làm việc với các cơ quan chức năng yêu cầu xem xét, giải quyết và kịp thời trả lời cho công dân.
Hoạt động tiếp xúc cử tri được đẩy mạnh, từng bước nâng cao về chất lượng. Các buổi tiếp xúc cử tri thu hút đông đảo cử tri tham gia với các  ý kiến có nội dung chính đáng ngày càng tăng. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu HĐND huyện tổng hợp đầy đủ chuyển đến UBND và các cơ quan chức năng của huyện xem xét, giải quyết theo luật định.
Để tăng cường niềm tin của nhân dân với cơ quan dân cử, HĐND huyện đẩy mạnh hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề. Trung bình mỗi năm, Thường trực, các Ban HĐND huyện tổ chức 8 đến 10 đợt giám sát chuyên đề tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm được đông đảo cử tri quan tâm và liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Công tác quản lý, sử dụng đất đai; vấn đề ô nhiễm môi trường; thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự;... Qua giám sát, Thường trực, các Ban HĐND huyện chỉ rõ ưu điểm, khuyến khích động viên các địa phương, đơn vị được giám sát tiếp tục phát huy và nhân rộng; đồng thời kiến nghị với UBND huyện, các phòng, ban, cơ quan chức năng và các xã, thị trấn tìm giải pháp khắc phục kịp thời những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp. Các ý kiến kiến nghị sau giám sát, được UBND huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp thu và giải quyết kịp thời.
Ông Trần Quang Ngân, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tiên Du cho biết: Thời gian tới, HĐND huyện tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND các cấp; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát của HĐND; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND;... để nâng cao chất lượng hoạt động, tạo niềm tin, sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân.

Bài, ảnh: Mai Phương