Nội dung chính Nghị quyết số 165 của HĐND tỉnh khóa XVIII

16/05/2019 08:37 Số lượt xem: 2497
Ngày 17-4, tại kỳ họp thứ Mười một (bất thường), HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 165/NQ-HĐND về việc Thông qua Đề án công nhận đô thị Lim mở rộng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV và các Danh mục công trình phục vụ cho nâng loại 3 đô thị: Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ. Sau đây là một số nội dung chính của Nghị quyết.

I. HĐND thông qua Đề án công nhận đô thị Lim mở rộng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu: Xây dựng đô thị Tiên Du đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV vào năm 2019; phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để thành lập quận vào năm 2022.
- Phát triển đô thị phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch các ngành trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển nhằm cụ thể hóa các tiêu chí còn yếu và thiếu theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, nâng cao chất lượng phát triển đô thị, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trong lĩnh vực đô thị. Định hướng phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để thành lập quận Tiên Du vào năm 2022;
- Lập danh mục thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng đô thị và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, kết nối đô thị với các khu vực phát triển trong vùng theo kế hoạch cho từng giai đoạn phát triển, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung đô thị và các quy hoạch phát triển ngành.
2. Đánh giá đô thị theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13:
a) Kết quả đánh giá các tiêu chí phân loại đô thị: Đạt 87,17/100 điểm, đủ yêu cầu công nhận là đô thị loại IV (yêu cầu >75 điểm), cụ thể như sau:
- Tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (yêu cầu 15 - 20 điểm): Đạt 19 điểm;
- Tiêu chí 2: Quy mô dân số (yêu cầu 6 - 8 điểm): Đạt 8 điểm;
- Tiêu chí 3: Mật độ dân số (yêu cầu 4,5 - 6 điểm): Đạt 6 điểm;
- Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (yêu cầu 4,5 - 6 điểm): Đạt 6 điểm;
- Tiêu chí 5: Trình độ phát triển hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị (yêu cầu 45 - 60 điểm): Đại 48,17 điểm.
b) Mức độ đạt điểm của các tiêu chuẩn:
- Có 42/59 tiêu chuẩn đạt ngưỡng cao.
- Có 11/59 tiêu chuẩn đạt ngưỡng trung bình và ngưỡng thấp.
- Có 06/59 tiêu chuẩn bị điểm liệt (cơ sở y tế cấp đô thị; mật độ đường giao thông trong khu vực nội thành, nội thị; mật độ đường cống thoát nước chính; tỷ lệ nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn; nhà tang lễ; tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số trục phố chính khu vực nội thị).
3. Các nhóm dự án ưu tiên:
Đầu tư xây dựng các dự án để khắc phục các tiêu chuẩn còn yếu và còn thiếu so với tiêu chuẩn của đô thị loại IV và quận, được ưu tiên theo thứ tự: Các dự án đang thực hiện chuẩn bị hoàn thành đưa vào sử dụng, các dự án liên quan đến các tiêu chuẩn phát triển đô thị ở ngưỡng thấp nhất trong bảng điểm; các dự án có tác động lớn đến các quá trình phát triển kinh tế - xã hội; các dự án có khả năng huy động ngay nguồn lực từ cộng đồng, sơ bộ:
- Các dự án khu văn hóa, thể thao, cây xanh;
- Mở rộng trường học các cấp, công viên, hồ điều hòa, trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện;
- Các dự án giao thông làm mới và cải tạo;
- Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và dự án nhà ở khác;
- Các dự án thoát nước, nhà tang lễ.
4. Lộ trình và giải pháp thực hiện:
a) Lộ trình thực hiện: Xác định lộ trình từng bước thực hiện để Tiên Du trở thành đô thị loại IV và trở thành quận vào năm 2022, cụ thể:
- Năm 2019: Lập Đề án đề nghị công nhận đô thị Lim mở rộng, huyện Tiên Du, là đô thị loại IV.
- Giai đoạn 2019-2022: Tập trung đầu tư xây dựng, ưu tiên thực hiện các dự án hoàn thiện các tiêu chí của Quận vào năm 2022.
- Giai đoạn 2023-2030: Hoàn thiện các tiêu chí theo quy hoạch đô thị, nâng cao chất lượng đô thị.
b) Một số giải pháp:
- Ưu tiên phân bổ nguồn ngân sách cho các dự án hạ tầng đô thị thiết yếu; dự án đang thực hiện chuẩn bị hoàn thành đưa vào sử dụng và dự án khắc phục các tiêu chuẩn còn yếu, còn thiếu so với tiêu chuẩn của đô thị loại IV và quận.
- Tiếp tục đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đối với các dự án khắc phục điểm yếu, thiếu để đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại IV và trở thành quận vào năm 2022.
- Thu hút đầu tư thực hiện các dự án phát triển thương mại, du lịch; khu đô thị, khu nhà ở; các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, sản xuất nông nghiệp hàng hóa để thúc đẩy kinh tế phát triển, tăng nguồn thu, tạo việc làm, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp.
- Tăng cường quản lý của chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị; ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc; quy định và công nhận các tuyến phố văn minh đô thị.
II. HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án (đầu tư theo lộ trình) cần đầu tư xây dựng để đáp ứng các tiêu chí còn yếu và thiếu của các đô thị Lim, Chờ, Phố Mới mở rộng để phục vụ nâng loại 03 đô thị: Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong lên đô thị loại IV và trở thành quận vào năm 2022.
Việc triển khai các bước tiếp theo phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật:
- Đối với những hạng mục, dự án sử dụng ngân sách nhà nước nằm trong danh mục đã được HĐND tỉnh thông qua: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, bố trí vốn để sớm triển khai thực hiện;
- Các dự án khác trong danh mục sẽ triển khai: Thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định; đồng thời có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với lộ trình thực hiện theo thứ tự ưu tiên đáp ứng các tiêu chí nâng loại 3 đô thị nêu trên để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.
- Huy động tối đa các nguồn lực khác thông qua hình thức xã hội hóa; đối tác công tư (PPP).

Thanh Hương (gt)