Những dấu ấn sau một nhiệm kỳ

24/06/2020 20:05 Số lượt xem: 2566

Đại tá Phạm Huy Đông
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, ủng hộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân và nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn xác định xây dựng Đảng bộ TSVM là vấn đề cơ bản, quyết định, nhằm tạo ra nền tảng chính trị, tư tưởng và tổ chức đối với mọi hoạt động của LLVT tỉnh. Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Quân đội. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 1.535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Các cấp ủy được kiện toàn kịp thời, tích cực bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy cơ sở, coi trọng Bí thư chi bộ. Nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng được duy trì, tập trung khắc phục khâu yếu ở cấp chi bộ, chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác và phát huy vai trò của cán bộ chủ trì và cấp ủy các cấp.
Các cấp ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để LLVT tỉnh nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Quan tâm xây dựng mối đoàn kết, thống nhất; thường xuyên quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, xây dựng được động cơ đúng đắn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ bình quân đạt 91%, tăng 1% so với nhiệm kỳ trước.

 

Đại đội Thiết giáp Bộ CHQS tỉnh trong mùa huấn luyện năm 2020. Ảnh: Bảo Anh

 

Trận địa chính trị tư tưởng trong Đảng bộ được củng cố vững chắc, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên nâng lên bảo đảm cho Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo cơ quan, đơn vị và LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó chú trọng 2 khâu đột phá “Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI đề ra.
Đột phá thực hiện một số nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quân sự-quốc phòng địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; gắn triển khai các dự án kinh tế, xây dựng đô thị, đường giao thông với xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc.

 

Đại tá Phạm Huy Đông, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra mô hình, học cụ huấn luyện tại Trung đoàn 833. Ảnh: Cao Lợi

 

Công tác QS-QP địa phương được triển khai toàn diện, nổi bật là kết quả thực hiện các nhiệm vụ sau:
Một là: Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ; bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời thông suốt, bí mật, an toàn. Phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng nắm chắc tình hình; chủ động tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở; bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, địa phương, nhất là bảo vệ đường cơ động cho đoàn cán bộ cấp cao của Triều Tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và khi có tình hình phức tạp, được Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 kiểm tra đánh giá cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tạo điều kiện cho phát triển kinh tế của địa phương.
Hai là: Chỉ đạo diễn tập phòng thủ có nhiều đổi mới, sát thực tế của địa phương. Thông qua diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, khả năng phối hợp hiệp đồng, chỉ huy của cơ quan quân sự các cấp, hiệp đồng tác chiến của LLVT trong KVPT được nâng lên.
Ba là: Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng có nhiều đổi mới, quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng, các điểm cao có giá trị. Công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng và toàn dân được đẩy mạnh, tạo nhận thức đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bốn là: Kịp thời tham mưu, chỉ đạo rút kinh nghiệm, đổi mới nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, chất lượng tốt. Đặc biệt tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Đề án quản lý công dân trong độ tuổi SSNN bằng phần mềm, đạt kết quả cao nhất Quân khu 1.
Năm là: Các cấp quan tâm xây dựng mới cơ quan Bộ CHQS tỉnh; xây mới, cải tạo, nâng cấp doanh trại Ban CHQS cấp huyện; xây dựng đường hầm ĐH01; hoàn chỉnh Trường bắn huyện Quế Võ, Gia Bình, thành phố Bắc Ninh, Trung tâm huấn luyện DBĐV Trung đoàn 833 và nhiều công trình chiến đấu khác… vừa thiết thực nâng cao đời sống bộ đội, vừa củng cố tiềm lực quân sự trong KVPT huyện, tỉnh. Tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 77 ngày 7-12-2017 của HĐND tỉnh về mô hình tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ chính sách đối với DQTV trên địa bàn tỉnh. Theo đó nâng mức hỗ trợ ngày công cho DQTV khi thực hiện nhiệm vụ từ 0,08% lên 0,15% lương cơ bản và bảo đảm chế độ ăn như bộ binh.
Sáu là: Bộ CHQS tỉnh phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lãnh đạo, tổ chức thực hiện cách ly y tế tập trung, đón, chăm sóc hơn 600 công dân bảo đảm an toàn tuyệt đối. Huy động trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tham gia các chốt kiểm soát dịch từ xã đến tỉnh, cùng các lực lượng kiểm tra thân nhiệt, biện pháp phòng dịch, khai báo y tế đối với người, phương tiện đến và đi qua địa bàn, được Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Duy trì nghiêm túc các chế độ, quy định, thực hiện tốt Ngày chính trị văn hóa-tinh thần và Ngày pháp luật ở đơn vị cơ sở và công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ. Nền nếp chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân, cảnh quan môi trường văn hóa trong đơn vị từng bước có chiều sâu, vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng giảm so với nhiệm kỳ trước.
Công tác huấn luyện thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” với nhiều đổi mới theo hướng chú trọng tập huấn cán bộ, bồi dưỡng giáo viên, chuẩn bị mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập nhằm nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, bản lĩnh chiến đấu cho bộ đội. Đột phá vào huấn luyện nâng cao thể lực, yêu cầu 100% cán bộ, nhân viên học bơi, tổ chức kiểm tra nội dung bơi. Tham gia các hội thi cấp Bộ và Quân khu hằng năm đều đạt thành tích cao. Bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần cho các nhiệm vụ. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại “Chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”, tạo nhiều mô hình được các đơn vị trong Quân khu và toàn quân đến tham quan học tập. Công tác kỹ thuật bảo đảm đồng bộ cho các nhiệm vụ. 100% vũ khí trang bị kỹ thuật được quản lý, sử dụng đúng nguyên tắc, an toàn tuyệt đối; cuộc vận động “quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” được thực hiện đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Phối hợp chủ động thu gom vật liệu nổ ngoài luồng xử lý an toàn; tích cực khắc phục hậu quả cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.
Công tác thi đua - khen thưởng được đổi mới, có chiều sâu, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động lớn của xã hội, quân đội. Cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, nhất là thực hiện các quyết định, chính sách của Chính phủ, như: Quyết định 62, 49 bảo đảm đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng. Tích cực phối hợp, giải quyết có hiệu quả các hồ sơ thương binh theo Kết luận 115-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thu hồi thẻ, quyết định đạt 90,7% với trên 30 tỷ đồng), không để đơn thư khiếu kiện phức tạp, kéo dài, được Quân khu đánh giá cao. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 515 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp xét, đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu“Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 150 mẹ và truy tặng 1 danh  hiệu Anh hùng LLVT nhân dân mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc. Xây dựng, bàn giao 18 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh. LLVT tỉnh huy động trên 90 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ làm công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tặng quà gia đình chính sách và đóng góp ủng hộ các loại quỹ trị giá gần 11 tỷ đồng… góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong KVPT và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.
Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI đề ra. Đó là tiền đề quan trọng để Đảng bộ phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cách mạng, Anh hùng, lãnh đạo LLVT tỉnh nâng cao chất lượng tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.