Nhớ những kỷ niệm của Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với Bắc Ninh

05/10/2018 08:08 Số lượt xem: 1750
Hai năm đầu tiên tái lập tỉnh Bắc Ninh, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã hai lần về thăm và làm việc tại Bắc Ninh. Ngày 29-10-1997, Tổng Bí thư đã về Bắc Ninh, trực tiếp đối thoại với đại biểu nhân dân phường Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh) và làm việc với cán bộ lãnh đạo tỉnh, từ thực tế cuộc đối thoại này hình thành nên chủ trương quan trọng của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Một năm sau, ngày 19-1-1998, trên  cương vị Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí lại về thăm Bắc Ninh dự và nói chuyện tại Hội nghị Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

 Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư thân mật nói: Trước hết tôi chúc dân trí của tỉnh ngày càng cao… Có dân trí cao mới nắm bắt được thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, mới đưa được phong trào cách mạng đi lên. Muốn nâng cao dân trí phải chịu khó học tập, mỗi người, mỗi ngày nên dành một số thời gian để học. Tôi năm nay đã tám mươi tuổi, mỗi ngày cũng dành ra hai, ba tiếng đồng hồ để đọc, để học. Mặt khác dành thời gian xuống với dân, vì dân là thực tiễn. Chúng ta phải từ thực tiễn mà tổng kết, mà rút ra bài học, rồi nâng dần lên. Phải đi sát dân, lắng nghe ý kiến của dân, học tập dân, đó là phương pháp tốt nhất để xử lý các mâu thuẫn của cách mạng.
Gần hai trăm cán bộ ngồi chật trong hội trường Suối Hoa chăm chú lắng nghe Tổng Bí thư của Đảng, người lãnh đạo uyên bác về lý luận, dày dạn kinh nghiệm thực tiễn, phân tích cặn kẽ cơ chế, tác dụng của công nghệ thông tin và những đòi hỏi đối với cán bộ về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học…
Tổng Bí thư Đỗ Mười hỏi:
- Các đồng chí xóa đói giảm nghèo theo tiêu chuẩn nào? Theo tôi, Bắc Ninh phải phấn đấu theo tiêu chuẩn Quốc tế, tức là bình quân thu nhập mỗi người một ngày một đô la. Có được không các đồng chí?
Cả hội trường vang dậy tiếng vỗ tay, như muốn báo cáo với Tổng Bí thư quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện đạt và vượt mục tiêu mà Tổng Bí thư mong muốn.
Tổng Bí thư tươi cười:
- Tôi hoan nghênh quyết tâm của các đồng chí! Tôi cũng chúc Quan họ  được giữ gìn và ngày càng phát triển! Tôi đi đâu cũng thấy Quan họ, không tuần nào không có Quan họ Bắc Ninh trên đài. Đây là văn hóa, là vốn quý của dân tộc, các đồng chí cần giữ gìn và phát triển tốt. Tôi nói thêm một câu, nhưng là câu quan trọng. Các đồng chí phải hết sức cần kiệm và không được tham nhũng. Chúng ta lấy một đồng, một xu của dân là có tội với dân. Nhân dân ta hy sinh to lớn cho cách mạng, mới có được độc lập, mới được như ngày nay. Dân ta còn nghèo khổ lắm, cho nên không lẽ nào đi ngược lại lòng dân. Nguyễn Trãi đã từng nói: “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”. Đây là vấn đề quan trọng các đồng chí ạ! Bài học qua bốn nghìn năm lịch sử và bài học của Liên Xô (cũ) đã rõ. Mong các đồng chí làm thật nghiêm vấn đề này.
Qua nhiều bài phát biểu và những lần tháp tùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với Tổng Bí thư Đỗ Mười, tôi cảm nhận một ý tưởng lớn, một quan điểm lớn mà Tổng Bí thư luôn trăn trở đó là phải thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Trong bài bế mạc Hội nghị Trung ương ba (khóa VIII), Tổng Bí thư Đỗ Mười nói: “Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng chế độ ta là chế độ dân chủ, nước ta là nước do nhân dân lao động làm chủ; Chính phủ là công bộc của dân, Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Yêu cầu cấp bách hiện nay là phải bảo đảm và thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng bộ máy Nhà nước thực sự của dân, đẩy lùi được tham nhũng, tiêu cực…”.
Tại buổi gặp thân mật với đại biểu nhân dân phường Thị Cầu, Tổng Bí thư bộc bạch thẳng thắn: “Tôi muốn gặp và đối thoại với đồng bào”. Đồng chí yêu cầu mắc đường dây loa ra đường phố để đông đảo nhân dân được nghe cuộc đối thoại.
Hai mươi năm trôi qua, tỉnh Bắc Ninh có bước tiến dài, trở thành một trong những tỉnh, thành đứng ở tốp đầu cả nước về phát triển kinh tế, thực hiện trọn vẹn mục tiêu mà Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười mong muốn. Lời căn dặn của đồng chí đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã và vẫn lắng đọng trong tâm khảm cán bộ, đảng viên.

Hồng Minh