Nhìn lại hoạt động nửa nhiệm kỳ của HĐND tỉnh

13/09/2018 08:41 Số lượt xem: 1431
Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh có 52 đại biểu, trong đó có 11 đại biểu chuyên trách. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND tỉnh ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa và quy chế hoạt động để chủ động thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Qua nửa nhiệm kỳ, HĐND tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy tốt vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Trung tâm Hành chính công huyện Yên Phong.

Đến nay, HĐND tỉnh tổ chức 8 kỳ họp, ban hành 126 Nghị quyết (trong đó có 90 Nghị quyết chuyên đề). Các Nghị quyết cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, giúp tháo gỡ khó khăn và giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình như Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030. Theo đó, phát triển hệ thống đô thị Bắc Ninh theo mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, hướng tới đô thị “Văn hóa, sinh thái, kinh tế tri thức, đô thị thông minh”. Nghị quyết về chế độ, chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh (bổ sung và thay thế các nghị quyết trước đây về chế độ an sinh xã hội). Theo đó, hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 65 tuổi trở lên; trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên là người có công, thân nhân người có công và vợ hoặc chồng liệt sỹ đi lấy chồng hoặc lấy vợ khác đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác theo các mức (từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi: 100.000 đồng/người/tháng; từ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi: 135.000 đồng/người/tháng; trên 80 tuổi theo quy định của trung ương)...
Hoạt động chất vấn tại kỳ họp có nhiều đổi mới, chú trọng chất vấn những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Công tác chuẩn bị cho chất vấn kỹ càng, chủ động, chất lượng phiên chất vấn được nâng lên, không chỉ báo cáo một chiều của ngành chuyên môn mà là hỏi-đáp, trao đổi thẳng thắn giữa đại biểu dân cử với cơ quan chuyên môn, được cử tri, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hoạt động chất vấn giữa hai kỳ họp thông qua các phiên giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh được thực hiện tốt. Tổ chức được 5 phiên giải trình về: công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh; công tác quản lý Nhà nước về xây dựng; công tác thi hành án dân sự và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính. Trước mỗi phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành chuẩn bị nội dung giải trình. Tiến hành giám sát, khảo sát tại một số địa phương, đơn vị liên quan và thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giúp Thường trực HĐND tỉnh tiến hành chất vấn đảm bảo thiết thực, chất lượng, đáp ứng được mục đích, yêu cầu.
Điểm mới trong hoạt động giám sát là Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo điều hòa hoạt động phối hợp giám sát giữa các Ban của HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện, sự hỗ trợ của các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; thành lập các tổ khảo sát tình hình thực tế tại địa phương trước khi tổ chức những cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Ngoài giám sát tại các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức được 9 cuộc, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 3 cuộc; các Ban của HĐND tỉnh tổ chức 86 cuộc khảo sát, giám sát.
Việc tiếp xúc cử tri từng bước được cải tiến theo hướng thiết thực, hiệu quả, tổ chức được 13 đợt tiếp xúc cử tri ở hơn 250 điểm. Ngoài việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh còn tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND cấp xã nơi ứng cử. Trong hoạt động tiếp công dân, ngoài việc duy trì tổ chức tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch và phân công lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh (chuyên trách) trong giờ hành chính vào ngày thứ Năm hàng tuần tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. Việc phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh được triển khai chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Ngoài các hoạt động trên, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh còn hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, tham gia tích cực và có hiệu quả vào nhiều hoạt động do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan của Trung ương và tỉnh bạn tổ chức...
Có được kết quả như trên, một trong những yếu tố quan trọng là do Đảng Đoàn HĐND tỉnh làm tốt công tác lãnh đạo đối với hoạt động của HĐND tỉnh về công tác tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐND. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động cho đại biểu HĐND và cán bộ tham mưu, giúp việc HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức 03 đợt tập huấn, mỗi đợt gồm 04 lớp với hơn 900 đại biểu. Qua đó, đại biểu HĐND và đội ngũ chuyên viên Văn phòng trực tiếp phục vụ hoạt động của HĐND các cấp được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND như: Xem xét, thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp; chất vấn, thuyết trình, tranh luận tại kỳ họp; tổ chức giám sát chuyên đề, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân... Các đại biểu HĐND tỉnh còn được tham gia tập huấn, hội thảo do Bộ Nội vụ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan Trung ương tổ chức.
Tháng 11-2017, Đảng Đoàn HĐND tỉnh tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về  “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”. Qua đó, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND. Đây là yếu tố quan trọng để HĐND các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trong nửa nhiệm kỳ còn lại, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX đề ra, tạo động lực phát triển phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Vân Giang