Nhiều giải pháp ngăn chặn vi phạm pháp luật, kỷ luật trong lực lượng vũ trang

03/12/2019 19:50 Số lượt xem: 2295
Nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, năm 2019 cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp quan trọng góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật...

do đó, cán bộ, chiến sĩ đã chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường đã giảm xuống dưới 0,2%, góp phần xây dựng Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị  trong LLVT tỉnh thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên thuộc quyền.

Đại tá Phạm Huy Đông, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong công tác nắm và giải quyết tư tưởng bộ đội; đề cao vai trò trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu đối với công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, gắn chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, nói đi đôi với làm; triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó phải coi duy trì kỷ luật là cốt lõi, là sức mạnh của đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chung với giáo dục riêng; kết hợp công tác tư tưởng với công tác chính sách, cán bộ; quan tâm, đầu tư nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội”.
Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tập trung giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ những nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực quốc phòng - an ninh; các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện các quy định bảo đảm an toàn giao thông; nhất là Chỉ thị số 275 ngày 1-3-2012 của Tư lệnh Quân khu 1 về “Quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng vào trong cơ quan, đơn vị”. Gắn giáo dục nhiệm vụ với giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Thông tin kịp thời, chính xác các sự kiện thời sự, chính trị quan trọng đến cán bộ, đảng viên kết hợp với định hướng tư tưởng, dư luận tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ.
Duy trì nghiêm túc các nền nếp, chế độ quy định, quá trình thực hiện luôn gắn công tác giáo dục, tuyên truyền với biện pháp hành chính, chú trọng nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với quản lý, rèn luyện đảng viên. Xây dựng môi trường trong sạch lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị, xây dựng nếp sống văn hóa có kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát phát hiện những biểu hiện lệch lạc về phát ngôn, chấp hành thời gian, chế độ, nền nếp, điều lệnh quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị để kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm, khắc phục.
Phát huy tính tích cực, chủ động, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong việc nắm tình hình tư tưởng, nhất là vai trò của cơ quan, cán bộ chính trị trong thực hiện nội dung, kế hoạch công tác tư tưởng, chủ động hướng dẫn, triển khai, đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội; phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những nhận thức và hành động không đúng, thiếu quan tâm đến công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội. Phát huy hiệu quả các mô hình “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”, “Ngày pháp luật”, mô hình “Mỗi tuần một điều luật” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời định hướng, ổn định tư tưởng, hướng dẫn hành động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống về công tác tư tưởng.
Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương nơi quân nhân cư trú để nắm bắt và quản lý tình hình tư tưởng của quân nhân, từ đó có biện pháp quản lý, giáo dục và giải quyết hiệu quả tình hình tư tưởng của bộ đội, kịp thời cổ vũ, động viên, lan tỏa những tư tưởng tích cực; định hướng, khắc phục kịp thời những tư tưởng tiêu cực, không để dư luận xấu tác động đến nhận thức, tư tưởng và hành động của bộ đội.
Đối với mỗi đơn vị, căn cứ vào tình hình thực tiễn của mình, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã có các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn vi phạm pháp luật, kỷ luật. Phòng Tham mưu là cơ quan trung tâm hiệp đồng của Bộ CHQS tỉnh, có quân số đông, chủ yếu là quân nhân chuyên nghiệp. Thượng tá Đỗ Xuân Viên, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Trên cơ sở xác định rõ đặc điểm của đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm các chế độ quy định ngày, tuần; kết hợp giữa đơn vị và gia đình để nắm bắt tư tưởng của quân nhân; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật nhằm hạn chế quân nhân vi phạm”.
Ban CHQS huyện Gia Bình là đơn vị còn nhiều khó khăn về cơ sở, vật chất, hạ tầng so với các đơn vị thuộc LLVT tỉnh; chất lượng cán bộ, nhân viên không đồng đều..., Trung tá Nguyễn Thế Hoạt, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tập trung xây dựng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; phát huy hiệu quả các kênh thông tin, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của từng quân nhân để có biện pháp quản lý, giúp đỡ; đặc biệt, đối với các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải thực sự gần gũi, sẻ chia với quân nhân, tạo điều kiện giúp đỡ họ an tâm công tác, gắn bó với đơn vị; trong công tác phải mạnh dạn giao cho quân nhân việc khó để nắm tư tưởng của quân nhân, qua đó, kịp thời điều chỉnh trong quản lý, sử dụng cán bộ”.
Với các biện pháp đồng bộ trên, trong năm 2019, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, quy định của đơn vị và địa phương, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tạ Quang Chính