Nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản

20/02/2020 20:20 Số lượt xem: 533
Với hệ thống di tích lịch sử văn hóa đình, đền, chùa… đa dạng, phong phú, những năm qua, Quế Võ luôn quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di tích góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Nhà thờ Nguyễn Cao, xã Cách Bi xuống cấp, dự kiến được trùng tu, tôn tạo trong năm 2020


Theo thống kê, toàn huyện có 160 di tích, trong đó 33 di tích được xếp hạng cấp tỉnh; 9 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia gồm: Đền thờ danh nhân Nguyễn Cao (Cách Bi); nhà thờ 18 Quận công thôn Quế Ổ (Chi Lăng); đình Vân Đoàn, thôn Phú Vân (Đức Long); Chùa Phả Lại (Đức Long); đình, đền Hán Đà (Hán Quảng); chùa Bảo Sinh, thôn Thịnh Cầu (Phố Mới); Miếu Đại Trung, thôn Guột (Việt Hùng); chùa Nghiêm Xá (Việt Hùng). 
Di tích lịch sử văn hóa là sản phẩm vật chất nhưng luôn mang trong mình những yếu tố phi vật chất là thông điệp, sức sáng tạo, ý thức xã hội, đời sống tinh thần, tâm linh của thế hệ trước lưu truyền cho thế hệ sau. Vì vậy, bảo tồn và phát huy giá trị di tích không những gìn giữ được những sản phẩm vật thể mà còn góp phần làm thăng hoa di sản văn hóa phi vật thể, từ đó bản sắc văn hóa dân tộc được nuôi dưỡng, lưu truyền. Xác định được tầm quan trọng của các di tích trong đời sống cộng đồng, Quế Võ đã thực hiện nhiều giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa. Công tác tu bổ, tôn tạo được chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, ngoài thực hiện đúng theo quy định của Luật Di sản, công tác xã hội hóa được đẩy mạnh thu hút đông đảo người dân tham gia ủng hộ. Từ 2016-2019, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện phối hợp với Ban Quản lý di tích tỉnh hướng dẫn trùng tu, tu bổ cho 21 di tích xuống cấp với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Cùng với đó, trong quá trình tu bổ di tích lịch sử văn hóa, các địa phương đã kêu gọi con em quê hương ủng hộ hàng tỷ đồng. Đặc biệt, huyện đã hoàn thiện xong hồ sơ đề nghị tu sửa, nâng cấp đền thờ danh nhân Nguyễn Cao và đã được UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong năm 2020. 
Để quản lý tốt các di tích, các địa phương đều thành lập Ban Quản lý di tích cấp xã do lãnh đạo UBND xã, thị trấn làm Trưởng ban, các ban, ngành, đoàn thể liên quan làm thành viên. Ban Quản lý di tích có nhiệm vụ bảo tồn, gìn giữ các hiện vật, tránh lấn chiếm diện tích đất tại các di tích… nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý thức bảo tồn di tích cũng như hiểu biết về ý nghĩa giá trị của các di tích. Khi nhận thức của người dân được nâng cao, trước hết các hoạt động của cộng đồng sẽ không làm tổn hại đến di tích và tùy theo khả năng mọi người có thể tham gia đóng góp vào bảo tồn, phát huy giá trị của di tích bằng những hình thức phù hợp. Song song với đó, Quế Võ chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về giá trị di tích cũng như tiềm năng phát triển du lịch. Tại các di tích đều có người trông coi để giới thiệu với du khách, đồng thời có bảng tóm tắt công trạng, thần tích các vị thần, thánh được thờ.
Hiện nhiều di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Quế Võ cần có nhu cầu trùng tu, tôn tạo, tuy nhiên đầu tư ngân sách của tỉnh có hạn. Vì vậy, xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích là vấn đề được các địa phương trên địa bàn Quế Võ quan tâm và đẩy mạnh trong thời gian tới. Huyện cũng tiếp tục thực hiện việc kiểm kê, rà soát các di tích xuống cấp, phối hợp với Ban Quản lý di tích tỉnh hoàn thiện hồ sơ trùng tu, tôn tạo, mỗi năm tu bổ từ 5-6 di tích, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân, du khách để cộng đồng hiểu được việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích là trách nhiệm chung của mọi người, góp phần vào phát triển kinh tế chung của mỗi địa phương. Bên cạnh đó, cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ chuyên môn làm công tác bảo tồn các di tích để quảng bá, giới thiệu tới du khách.
Quế Võ đã và đang tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích chính là làm tròn bổn phận với cha ông với thế hệ mai sau, đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước và tự hào về truyền thống quê hương.

 

Minh Hường