Nhiều cách làm hay ở Đình Tổ

09/11/2018 08:45 Số lượt xem: 250
Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, bằng những cách làm cụ thể, sáng tạo, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm và kết quả từ thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Đình Tổ (Thuận Thành) đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nông thôn mới ở Đình Tổ.

Lựa chọn cách làm phù hợp với tình hình của địa phương, Đảng ủy xã Đình Tổ chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, Chi bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên tận tâm, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Việc học tập và làm theo Bác được Đảng ủy xã cụ thể hóa thành chương trình hành động trong các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng Nông thôn mới, bằng các việc làm thiết thực, dễ học, dễ làm. Điển hình là việc lập Quỹ thực hành tiết kiệm. Năm 2013, Đảng ủy xã Đình Tổ phát động cán bộ, công chức xã tiết kiệm lương, phụ cấp tạo kinh phí hỗ trợ cho những gia đình chính sách, người có công, những hoàn cảnh khó khăn: Mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy ủng hộ 60.000 đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã 50.000 đồng/tháng; công chức, nhân viên 20.000 đồng/tháng; lao động không chuyên trách, công an viên 10.000 đồng/tháng. Đến nay, Quỹ huy động được hơn 50 triệu đồng, hỗ trợ 17 gia đình người có công làm nhà ở và tặng quà cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy xã Đình Tổ chia sẻ: “Tiết kiệm theo Bác có rất nhiều việc làm và hình thức khác nhau, dù việc nhỏ hay lớn, thì chúng tôi luôn hướng tới lợi ích của người dân thông qua những hành động cụ thể”. Với suy nghĩ ấy, 5 năm qua, xã Đình Tổ xây dựng mô hình “3 không” trong việc tang ở thôn Phú Mỹ. Đồng chí Lê Đình Thất, Bí thư Chi bộ thôn Phú Mỹ cho biết: “Trong thời gian qua, Chi bộ đã phối hợp với Ban Công tác Mặt trận làng, Hội Người Cao tuổi… tuyên truyền, vận động người dân không đốt vàng mã, không thuê đoàn nhạc hiếu và không cải táng (thực hiện điện táng, hỏa táng)”. Các quy định này thể hiện chủ trương đúng đắn, kịp thời, tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, tạo dư luận xã hội xóa bỏ dần những hủ tục lạc hậu trong việc tang, không phù hợp với yêu cầu của cuộc sống văn minh. Để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, ý thức tự giác thực hiện của cán bộ, đảng viên ở Phú Mỹ luôn đi trước, gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và quy ước của địa phương. Lúc đầu chỉ có 30-40%, đến nay, 100% đám tang ở Phú Mỹ sử dụng băng thu nhạc để phát và thực hiện hỏa táng, điện táng. Việc làm này đã tiết kiệm cho mỗi đám tang ở Phú Mỹ hàng chục triệu đồng. Nhận thấy cách làm hiệu quả trong việc tang ở Phú Mỹ, nhiều địa phương xung quanh trong xã, trong huyện Thuận Thành đến học tập, làm theo. 
Việc học và làm theo Bác ở xã Đình Tổ còn được gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Đây là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy xã đề ra trong năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Xác định rõ mục tiêu, bước đi cụ thể, Đảng ủy xã xác định công tác tuyên truyền là khâu trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, vận động thuyết phục tạo sự thống nhất cao trong đảng viên và sự đồng thuận của toàn xã hội. Trong thời gian qua, xã Đình Tổ đã nghiêm túc thực hiện, sắp xếp 14 cán bộ, công chức kiêm nhiệm thêm từ 1 đến 2 vị trí từ xã xuống thôn. Tuy nhiên, khó khăn nhất khi thực hiện kiêm nhiệm đó là thời gian. Do đó, cán bộ kiêm nhiệm phải biết cách phân phối, sắp xếp công việc hợp lý, coi chức danh kiêm nhiệm cũng là công việc chính, bảo đảm không để ách tắc việc của dân mà vẫn giải quyết hài hòa được nhiệm vụ của cấp ủy”.
Với những cách làm đổi mới, bám sát thực tiễn trong triển khai thực hiện theo Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã Đình Tổ đã đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, đem lại hiệu quả thiết thực. Đây là nhân tố tích cực, tạo niềm tin, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nơi đây xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Xuân Bình-Phong Vân