Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII

18/07/2019 19:17 Số lượt xem: 2825
Ngày 18-7, tại Trung Tâm Văn hóa Kinh Bắc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”. Dự Đại hội có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng 330 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi cùng các đại biểu tại Đại hội.

 

Trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; thông qua nội quy, quy chế, chương trình làm việc; báo cáo tình hình đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII; Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo của Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XII trình Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đề nghị sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2014-2019 trình bày rõ: Trong quá trình hoạt động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban MTTQ tỉnh luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc “tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động”. Với vai trò tiêu biểu và đại diện, các ủy viên gương mẫu đi đầu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; tích cực vận động đoàn viên, hội viên làm nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong khẳng định những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp với HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Để thực hiện mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2024, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế; tăng cường công tác phối hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu có nhiều tham luận chất lượng, tập trung vào các nội dung như: Nâng cao vai trò của MTTQ các cấp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động giám sát, phản biện xã hội; Kết quả và những kinh nghiệm rút ra từ xây dựng mô hình điểm "Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng"; Nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng gia đình "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền" trong tỉnh; Vai trò của MTTQ các cấp với công tác giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của địa phương, tích cực ứng dụng khoa học, chuyển đổi cơ cấu sản xuất góp phần phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững; Giải pháp nâng cao chất lượng của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư…

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội hiệp thương cử 75 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-7. Báo Bắc Ninh điện tử sẽ tiếp tục thông tin về Đại hội.

Gia Bảo – Việt Anh