Ngành tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ công tác quý II

04/04/2021 15:08 Số lượt xem: 524
Chiều 2-4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong cả nước nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh.

 

Quý I, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác đề ra: Phối hợp tham mưu chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng các nghị quyết, hướng dẫn của T.Ư; kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh lãnh đạo Nhà nước chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng kịp thời, hiệu quả, chất lượng…

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt liên quan đến công tác nhân sự; thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quy định của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt chế độ, chính sách trong công tác cán bộ; chú trọng công tác xây dựng cơ sở dữ liệu cho từng cá nhân, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đối với tỉnh, trong quý I, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện thắng lợi công tác tổ chức xây dựng Đảng trên các mặt; tham mưu thực hiện các nghị quyết, quy định của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên như: Về công tác tổ chức cán bộ, tham mưu công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng Đề án và thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Xây dựng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, giai đoạn 2021-2030; xây dựng phần mềm Quản lý dữ liệu hồ sơ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị tỉnh… Về công tác tổ chức Đảng và đảng viên, tổng hợp, báo cáo kết quả đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ của các đồng chí Tỉnh uỷ viên theo Quy định số 01-QĐ/TU ngày 3-6-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tham mưu ban hành Chỉ thị về việc kết nạp lớp đảng viên hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo…

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các ngành, địa phương, bộ phận liên quan tiếp thu nghiêm 6 nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban tổ chức T.Ư tại hội nghị nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong quý II và thời gian tiếp theo. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổng hợp, hoàn thiện báo cáo liên quan công tác quy hoạch nhiệm kỳ, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định; triển khai các bước tiếp theo của Đề án xây dựng, đào tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý giai đoạn 2021-2030; tham mưu, xây dựng các đề án liên quan đến công tác cán bộ cho giai đoạn 5 năm tới.

Xuân Me