Ngành tài nguyên, môi trường cải thiện chỉ số DCI

08/11/2018 08:45 Số lượt xem: 1703
DCI là bộ chỉ số năng lực cạnh tranh, áp dụng cho các sở, ngành, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố, nhằm đánh giá, cảm nhận của các doanh nghiệp đối với các sở, ngành trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần tích cực vào chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Với 7 chỉ số thành phần: Tính minh bạch; Tính năng động; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp và Thiết chế pháp lý, giúp triển khai cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính. Từ đó đánh giá, nâng cao chất lượng cán bộ; nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, tính năng động và tiên phong; đổi mới quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thông tin, đối thoại…

Hỏi-đáp, tư vấn về đất đai tại huyện Yên Phong.

Tài nguyên và Môi trường là lĩnh vực có nhiều nội dung được đưa vào các chỉ số để đo lường, đánh giá chung của tỉnh, trong đó, chỉ số PCI và PAPI là các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực thực hiện các giải pháp để duy trì và nâng cao điểm của chỉ số thành phần các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn chỉ số DCI. Theo bảng xếp hạng do Viện nghiên cứu và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh thì Chỉ số DCI năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường đứng thứ 8/26 Sở, ngành với 66,94 điểm. Trong các chỉ số thành phần, Sở Tài nguyên và Môi trường đứng thứ 15 về Chỉ số Tính minh bạch (6,28 điểm); thứ 13 về Chỉ số Tính năng động (7,46 điểm) và Chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp (6,42 điểm); thứ 6 về Chỉ số Chi phí thời gian (8,28 điểm); thứ 23 về Chỉ số Chi phí không chính thức (6,58 điểm); thứ 9 về Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng (4,82 điểm) và thứ 3 về Chỉ số Thiết chế pháp lý (7,61 điểm). Chỉ số tiếp cận đất đai có những chuyển biến tích cực, Sở ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Văn phòng đăng ký đất đai. Đây được coi là một trong những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác cải cách hành chính, giảm công đoạn và thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.
Thông qua việc phân tích chi tiết về Chỉ số DCI năm 2017, ngành tài nguyên và môi trường nắm bắt, nhận diện được những điểm yếu, tồn tại theo từng nhiệm vụ, lĩnh vực, qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục cải thiện môi trường kinh doanh của ngành, góp phần cải thiện thứ hạng chỉ số DCI. Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, ngành tài nguyên và môi trường có nhiều giải pháp cải cách hay như mở chuyên mục Hỏi - Đáp và hỗ trợ giải quyết nhanh những phản ánh, thắc mắc của doanh nghiệp; hỗ trợ, ưu đãi chi phí thuê mặt bằng trong thời hạn hoạt động nhất định đối với doanh nghiệp khởi nghiệp; tăng cường và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai. Quyết tâm xây dựng khung Chính quyền điện tử, triển khai thực hiện các phần mềm quản lý, bảo đảm liên thông, liên kết, tạo môi trường quản lý hiện đại, phục vụ kịp thời nhu cầu sử dụng, cung cấp và trao đổi thông tin của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, người dân. Sở cũng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Quyết liệt trong hoạt động thủ tục hành chính công, tiếp cận nguồn lực đất đai, đầu tư công; nâng cao kỹ năng trong tiếp xúc với công dân, doanh nghiệp. Rà soát lại nhiệm vụ của ngành liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp; công khai các điều kiện và tiêu chí để doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tiếp cận nguồn lực của nhà nước; nâng cao chất lượng của các dịch vụ công trực tuyến, tăng cường tương tác, đối thoại trực tuyến với người dân và doanh nghiệp … Với những nỗ lực trên, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ có những cải thiện đáng kể về chỉ số DCI, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Hoài Anh