Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy

03/12/2019 19:45 Số lượt xem: 769
Những năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong lực lượng vũ trang tỉnh được cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa và đạt hiệu quả thiết thực.

Doanh trại  cơ quan Bộ CHQS tỉnh được quan tâm đầu tư, xây dựng mới.

Thượng tá Nghiêm Đình Hải, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Từ năm 2015 đến  nay, phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được duy trì nghiêm túc, thường xuyên với nhiều giải pháp phù hợp. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai tổ chức bảo đảm hậu cần kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh...”.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, ngành hậu cần các cấp tích cực khai thác, tạo nguồn bảo đảm đủ nhu cầu vật chất, tích cực cải tiến, chế biến nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Các bếp ăn bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn định lượng ăn. 14/14 đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Các đơn vị trích từ tăng gia sản xuất đưa vào ăn thêm cho bộ đội vào các ngày lễ, tết, bình quân đạt 100.000 đồng/người/ngày; bảo đảm ăn cho huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, đào tạo chỉ huy trưởng cấp xã đạt từ 30.000 đến 35.000 đồng/người/bữa ăn. Tăng gia sản xuất theo mô hình “vườn, giàn, ao, chuồng” được chỉ đạo và tổ chức triển khai phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và vận dụng các dịch vụ kinh tế khác để tăng nguồn thu cho đơn vị. Đến nay 100% các đơn vị bảo đảm đủ rau xanh ăn tại bếp, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội. Đồng thời, các đơn vị tích cực chăn nuôi đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Kết quả, từ năm 2015 đến nay, giá trị thu hoạch rau xanh đạt hơn 530 tấn; thu hoạch thịt, cá đạt trên 299 tấn và giá trị tăng gia sản xuất, dịch vụ đạt bình quân 1.275.000 đồng/người/năm.
Phong trào xây dựng “Đơn vị Quân y 5 tốt”, “Chiến sỹ Quân y làm theo lời Bác Hồ dạy” đã được cán bộ, chiến sỹ toàn ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Việc chăm sóc sức khỏe bộ đội được quan tâm, công tác điều trị dự phòng ở tuyến quân y đơn vị luôn an toàn, đúng phạm vi cứu chữa. Hàng năm, ngành Quân y chỉ đạo, phối hợp với Sở Y tế theo dõi Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của các huyện, thị xã, thành phố khám sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự chặt chẽ, đúng quy định.
Với ngành doanh trại đã triển khai các dự án xây dựng cơ bản với tổng số 460,78 tỷ đồng. Đặc biệt đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng công trình doanh trại Bộ CHQS tỉnh trên diện tích 8,5 ha, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, công tác của cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ CHQS tỉnh.
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Yêu xe như con, quý xăng như máu”, cán bộ, đảng viên ngành hậu cần còn quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, xăng dầu theo đúng tính chất nhiệm vụ, hạn mức quy định. Đơn vị triển khai xây dựng và duy trì tốt công tác vận tải, chủ động các nguồn kinh phí mua sắm vật tư sửa chữa, bảo dưỡng và có nhiều giải pháp quản lý, khai thác phương tiện vận tải theo hướng “tốt, bền, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Năm 2016, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cho Quân khu phúc tra kết quả xây dựng “Đơn vị vận tải chính quy - an toàn - hiệu quả” đối với Trung đội Vận tải (Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh) được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, ngành hậu cần LLVT tỉnh tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác”. Từ đó thiết thực nâng cao đời sống bộ đội, duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt cao, bảo đảm tốt công tác hậu cần trong các nhiệm vụ, góp phần quan trọng để LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Nguyễn Văn Hùng