Ngành Giáo dục Quế Võ với nỗ lực đổi mới

16/09/2019 08:54 Số lượt xem: 951
Qua hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, công tác giáo dục và đào tạo huyện Quế Võ có những chuyển biến tích cực.

Ngày hội tựu trường tại trường Tiểu học Phương Liễu (Quế Võ).

Ngay từ những ngày đầu thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Quế Võ chỉ đạo rà soát, sắp xếp, bổ sung, kiện toàn đội ngũ giáo viên, cân đối ở các đơn vị trường học, không để tình trạng thừa, thiếu bất hợp lý. Công tác xây dựng đội ngũ được tập trung theo hướng chuẩn hóa. Toàn huyện hiện có 2.530 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% đều đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong 5 năm qua, Quế Võ mở được 15 lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, nắm vững quan điểm, chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, từ đó vận dụng vào quá trình quản lý, chỉ đạo và giảng dạy. Huyện cũng chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm, các khoản thu trong nhà trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lí nghiêm các vụ việc tiêu cực phát sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định “3 công khai, 4 kiểm tra”, quy chế “Dân chủ ở cơ sở”, giữ vững mối đoàn kết trong môi trường sư phạm.
Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”,“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được khẳng định. Bậc giáo dục Mầm non 100% trẻ được đánh giá đạt theo quy định. Đối với giáo dục Tiểu học, huyện chủ trương tiếp tục thực hiện dạy học TV1.CGD ở 4 trường, chỉ đạo các trường áp dụng thành tố tích cực của mô hình trường học mới VNEN tại 12 trường. Bậc THCS thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng nhằm phát huy tư duy, sáng tạo tích cực của học sinh; bảo đảm phát triển hài hòa cả về đức, trí, thể, mỹ, xác định mục tiêu lấy chất lượng đầu ra của từng cấp học là thước đo đánh giá chất lượng các cơ sở giáo dục.
Trong lĩnh vực ngoại ngữ, tin học, Quế Võ có 100% giáo viên dạy Tiếng Anh ở các trường Tiểu học, THCS đạt chuẩn về chuyên môn, trong đó 92,3% giáo viên được công nhận đạt chuẩn chất lượng (theo khung tham chiếu Châu Âu). Việc thu hút giáo viên nước ngoài về dạy ngoại ngữ trong các trường phổ thông mang lại hiệu quả tích cực. Toàn huyện có 10/22 trường THCS, 22/22 trường Tiểu học có giáo viên người nước ngoài về giảng dạy trực tiếp. Bậc Mầm non có 17/22 trường tổ chức cho trẻ làm quen với Ngoại ngữ. Riêng trường THCS Nguyễn Cao có giáo viên người nước ngoài giảng dạy từ nhiều năm nay. Nhờ vậy chất lượng dạy và học ngoại ngữ chuyển biến rõ rệt, nhất là kỹ năng nghe, nói. Năm học 2018-2019 Quế Võ đạt 1 giải Nhất và 2 giải Nhì tại cuộc thi “Nói giỏi tiếng Anh” cấp tỉnh.
Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học Ngoại ngữ, Tin học trong các nhà trường được đầu tư thỏa đáng, 100% các trường đều được trang bị ít nhất 01 phòng học ngoại ngữ, 01 phòng học tin học, hệ thống máy tính kết nối mạng Internet. 100% học sinh từ lớp 3 được học ngoại ngữ và tin học.
Để giảm áp lực thi cử cho học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, từ năm học 2014-2015 Quế Võ không tổ chức kiểm tra khảo sát học sinh giỏi khối 3, 4, 5. Các nhà trường chỉ tham gia các cuộc giao lưu, các hội thi do Sở, Bộ GD&ĐT tổ chức. Học sinh THCS không tổ chức khảo sát đầu năm, kiểm tra giữa kỳ I và giữa kỳ II. Duy trì tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp THCS. Kết quả các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia những năm qua Quế Võ đều nằm trong tốp giữa của tỉnh.
Thực hiện tốt việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học, đáp ứng chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, bám sát nội dung sách giáo khoa. Chú trọng kiểm tra mức độ thông hiểu và vận dụng, đảm bảo mức độ nhận biết; kiểm tra đánh giá theo hướng “mở” đối với các môn khoa học xã hội. Trong công tác kiểm định chất lượng, 100% các trường đều triển khai tự đánh giá để nhằm hoàn thiện các tiêu chí, để cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục. Tính đến hết năm học 2017-2018, toàn huyện có 100% các trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, trong đó 53/66 đạt chuẩn về kiểm định chất lượng.
Thời gian tới, Quế Võ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra đánh giá nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường xây dựng “Nguồn học liệu mở”, tham gia diễn đàn “Trường học kết nối”, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực của học sinh. Xây dựng mô hình điểm về đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh.
Tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật, truyền thống Văn hiến quê hương, thực hiện “Nói không với bạo lực học đường và tệ nạn xã hội”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bên cạnh đó, huyện chú trọng đổi mới căn bản và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, coi trọng quản lý chất lượng và đề cao trách nhiệm người đứng đầu, qua đó thực hiện đạt các mục tiêu đề ra.

Bài, ảnh: Thành Trung