Ngành Giáo dục có hơn 1.300 Thạc sĩ, Tiến sĩ và Nghiên cứu sinh

04/12/2019 20:14 Số lượt xem: 714
Sau 5 năm thực hiện NQ số 12/2014 của Tỉnh ủy về “Đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2014-2020, định hướng đến 2030”, cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp thuộc ngành GD-ĐT Bắc Ninh có sự chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới Giáo dục, đặc biệt từ năm học 2020-2021, khi Bộ GD-ĐT chính thức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Vào năm học 2019-2020, toàn ngành có 17.205 cán bộ quản lý, giáo viên từ Mầm non đến THPT, Trung tâm GDTX (tăng 1.861 biên chế so với năm học 2013-2014). Đáng nói là từ nhiều năm nay, 100% giáo viên các cấp của tỉnh đều đạt chuẩn trong đó tỷ lệ trên chuẩn rất cao, chiếm tới 85,3% (tăng hơn 10% so với năm học 2013-2014). Mầm non là bậc học có tỷ lệ giáo viên trên chuẩn cao nhất, chiếm 92%. Toàn ngành hiện có 1.289 Thạc sỹ, 10 Tiến sĩ và 8 Nghiên cứu sinh (tăng 473 Thạc sĩ và 5 Tiến sĩ so với năm học 2013-2014)…
Thống kê của Sở GD-ĐT, từ năm 2014-2019, toàn tỉnh tăng 22 trường học với hơn 65.000 học sinh các cấp, trong khi đó tổng biên chế cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục toàn tỉnh chỉ tăng từ 15.344 lên 17.205 người. Thiếu giáo viên, nhiều trường, nhất là khối các trường Tiểu học công lập khu vực thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn phải chịu áp lực quá tải về số lớp và số học sinh/lớp.
Vừa qua, Bắc Ninh đã được bổ sung hơn 1.800 biên chế sự nghiệp Giáo dục (tháng 6-2019). Dự kiến đầu năm 2020, UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng tập trung, khách quan và công bằng số chỉ tiêu được phân bổ; số lượng giáo viên được tuyển mới có thể thích ứng ngay với công việc giảng dạy từ học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Trọng Khánh