Ngân hàng Chính sách xã hội Lương Tài: Ủy thác cho các hội đoàn thể gần 297 tỷ đồng

21/07/2019 17:00 Số lượt xem: 856
Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lương Tài ủy thác cho các hội đoàn thể với số vốn gần 297 tỷ đồng.

Nhờ nguồn vốn vay ủy thác của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Lương Tài, nhiều phụ nữ xã An Thịnh được vay vốn phát triển kinh tế.

 

 

Trong đó Hội Phụ nữ hơn 158,4 tỷ đồng, Hội Nông dân hơn 91,7 tỷ đồng, Hội Cựu Chiến binh gần 44,2 tỷ đồng, Đoàn Thanh niên hơn 2,58 tỷ đồng. Một số địa phương có số vốn ủy thác cao như: Trung Chính 36,9 tỷ đồng, Phú Hòa 36,1 tỷ đồng; Trung Kênh 31,6 tỷ đồng, Quảng Phú 25,9 tỷ .

Toàn huyện có 266 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 9.700 lượt hộ vay; 14 điểm giao dịch các xã, thị trấn thực hiện tốt trọng trách vừa huy động nguồn vốn trong dân, vừa đưa nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi đến tay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hà Linh