Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Đại hội

18/09/2019 08:49 Số lượt xem: 1251
Đại hội MTTQ Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, dân tộc. Trước thềm Đại hội, phóng viên Báo Bắc Ninh có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số nét chính về Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX?
Đồng chí Nguyễn Đình Lợi: Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, tỉnh Bắc Ninh có 9 đại biểu, trong đó 1 đại biểu đương nhiên, 1 đại biểu chỉ định và 7 đại biểu được Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 bầu. Cơ cấu đại biểu đáp ứng đủ thành phần theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, gồm đại diện lãnh đạo, đại diện doanh nghiệp, tôn giáo, đại biểu nữ, người ngoài Đảng... Tất cả đại biểu đáp ứng yêu cầu về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, uy tín trong cộng đồng, nhiệt tình với công tác mặt trận.
Phóng viên: Đoàn đại biểu của tỉnh chuẩn bị như thế nào để tham dự Đại hội đạt kết quả cao, thưa đồng chí?
Đồng chí Nguyễn Đình Lợi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng văn bản chỉ đạo MTTQ các cấp tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sâu rộng đến từng khu dân cư trong tỉnh, qua đó tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân gửi tới Đại hội. Các đại biểu trong Đoàn nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung của Đại hội, trong đó đặc biệt chú trọng nghiên cứu Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi). Trên cơ sở đó, tham gia đóng góp các ý kiến thiết thực, hiệu quả vào các nội dung Đại hội, làm rõ kết quả đạt được, hạn chế trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ tới đạt kết quả cao nhất. Tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam sao cho hiệu quả, thiết thực và phù hợp nhằm xây dựng hệ thống Mặt trận ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phóng viênĐoàn đại biểu Bắc Ninh có kế hoạch như thế nào để phát huy cao nhất hiệu quả làm việc khi tham gia Đại hội, thưa đồng chí?
Đồng chí Nguyễn Đình Lợi: Trong giai đoạn hiện nay, với chủ trương đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với cả hệ thống chính trị, MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Với lợi thế về vị trí địa lý Bắc Ninh nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh gắn với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và liền kề với thủ đô Hà Nội, nằm trên trục hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Nam Ninh, MTTQ các cấp trong tỉnh vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ, đặc biệt là khôi phục, phát triển làng nghề truyền thống như: đồ gỗ mỹ nghệ, sản xuất giấy; đồ đồng mỹ nghệ;... Vận động nhân dân đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng theo hướng hàng hóa, tích tụ ruộng đất hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Qua đó, đời sống người dân được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62%.
Tại Đại hội này, bên cạnh việc tham gia có hiệu quả vào các hoạt động chính thức, Đoàn đại biểu của tỉnh sẽ giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm đại biểu các tỉnh, thành phố trong cả nước về nghiệp vụ công tác Mặt trận, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Đoàn sẽ trao đổi, giới thiệu với các đại biểu tỉnh, thành phố bạn về những thành tựu của Bắc Ninh, nhất là về thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách mới của tỉnh.
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Mai Phương (thực hiện)