Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

05/02/2020 20:27 Số lượt xem: 508
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn Gia Bình (Gia Bình) đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tăng cường niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đảng bộ thị trấn có 10 chi bộ với 344 đảng viên. Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy thị trấn thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực ban hành nghị quyết. Đảng ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên dự sinh hoạt với các Chi bộ để kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Căn cứ vào các nội dung công tác hàng năm, hàng quý và hàng tháng, Đảng ủy thị trấn chỉ đạo các Chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt sát với tình hình cụ thể. Trên cơ sở đó, từng Chi bộ lựa chọn chuyên đề sinh hoạt thường kỳ phù hợp. Trong quá trình sinh hoạt, các Chi bộ phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của địa phương đến toàn thể đảng viên; đánh giá kết quả hoạt động của từng lĩnh vực, phân tích điểm mạnh, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, rút kinh nghiệm; phát huy trí tuệ tập thể, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao.

 

Diện mạo thị trấn Gia Bình ngày càng hiện đại, văn minh.


Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ thị trấn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hằng năm, các Chi bộ và đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện học tập và làm theo Bác; xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống. 
Các đảng viên luôn phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua; tích cực nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của dân; chủ động tuyên truyền và triển khai Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Qua đó, chất lượng đảng viên ngày càng nâng cao. Năm 2019, Đảng bộ có 86,9% số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10/10 Chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Gia Bình khẳng định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên góp phần tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sản xuất nông nghiệp được duy trì với năng suất lúa bình quân đạt 63 tạ/ha. Thị trấn triển khai tích tụ ruộng đất, xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hiện xây dựng được mô hình trồng hoa lan với diện tích 4.000 m2, 15 ha lúa chất lượng cao và 5 ha rau hàng hóa. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Các ngành nghề cơ khí, mộc, may mặc, chế biến lương thực, thực phẩm, dịch vụ và vận tải được mở rộng cả về số hộ và quy mô. Hiện thị trấn có 76 doanh nghiệp và 1.200 hộ kinh doanh cá thể, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, năm qua, 5/5 thôn đạt và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa, hơn 91% số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; các trường học, trạm Y tế và cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn đạt công sở văn hóa; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hỏa táng người qua đời đạt 41,2%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Phương Mai