Nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

12/06/2019 16:34 Số lượt xem: 1387
Ngày 12-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội thảo Khoa học "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng". Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự, chỉ đạo.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Thời gian qua, công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong toàn tỉnh có nhiều đổi mới; kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn; điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu được quan tâm đầu tư; đội ngũ báo cáo viên các cấp được kiện toàn, nâng cao chất lượng; đa số đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu; công tác kiểm tra giám sát việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết được quan tâm. Tuy nhiên nhận thức của một số cấp uỷ còn hạn chế; việc tổ chức quán triệt, học tập ở một số địa phương, đơn vị còn chậm đổi mới, lồng ghép với nhiều nội dung khác, hoặc rút ngắn thời gian…

Hội thảo nhận được 27 bài tham luận, trong đó 10 tham luận trực tiếp tập trung làm rõ: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ; công tác tham mưu;  các hình thức tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chất lượng đội ngũ báo cáo viên; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, viết bài thu hoạch, đăng ký thực hiện của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên; đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Quất ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tham luận của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng. Đề nghị cấp uỷ các cấp cần nâng cao nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò người đứng đầu; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức học tập, quán triệt phù hợp thực tiễn; tăng cường chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch; quan tâm lựa chọn đội ngũ báo cáo viên đảm bảo số lượng và chất lượng; tiếp tục tổ chức học tập quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tuyến; các cơ quan Báo, Đài, Thông tin truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền đảm bảo tính hệ thống, liên tục và hiệu quả; MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền nghị quyết sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân. Chú trọng tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, sơ, tổng kết để việc học tập, quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đi vào nền nếp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tham luận của đại biểu để tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thảo Nguyên