Nâng cao chất lượng sản phẩm sinh vật cảnh trong xây dựng nông thôn mới

29/06/2020 16:37 Số lượt xem: 395
Ngày 28-6, Hội Sinh vật cảnh (SVC) tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề : “Giải pháp nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm SVC trong xây dựng nông thôn mới”. Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu đến từ Hội SVC tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và các Chi hội trong tỉnh.

Chi hội Sinh vật cảnh huyện Tiên Du thu hút nhiều hội viên đầu tư kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát có giá trị kinh tế cao.

Với mục tiêu phát triển tổ chức Hội gắn với kinh tế nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm ngheo, giữ gìn và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng phát triển sinh vật cảnh thành một ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao; công tác bảo vệ môi trường, nhất là trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn hiện nay là một trong những vấn đề Hội SVC tỉnh luôn quan tâm và có những hành động cụ thể. Đến nay, Hội hội thu hút 4.000 hội viên, 146.500 chậu cảnh, 45.000 giò phong lan,  hơn 1.300 non bộ, 1.154 bể cá cảnh, gần 4.000 tác phẩm gỗ lũa, hơn 100. 000 cây bóng mát, gần 6.000 lồng chim cảnh … góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề như: Thực trạng, tổ chức hoạt động Hội SVC ở các địa phương, tìm giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng SVC, tạo nguồn thu kinh tế đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân. Trong đó, làm rõ vai trò của SVC với việc xây dựng đô thị và  nông thôn mới, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng, quy hoạch phát triển SVC thành ngành kinh tế sinh thái giá trị cao. Trước mắt đưa các loại hoa, cây cảnh là mặt hàng được ưu tiên phát triển trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, đóng góp vào quá trình phát triển chung của tỉnh.

Hà Linh