MTTQ xã Phú Hòa tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

07/05/2019 08:37 Số lượt xem: 962
Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Phú Hòa (Lương Tài) làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Ủy ban MTTQ xã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hình thức tuyên truyền đa dạng như thông qua các hội nghị tập huấn, các nhóm nòng cốt, các buổi sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt câu lạc bộ…
Để công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả cao, MTTQ xã phát huy vai trò của người có uy tín, người cao tuổi tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo. Từ đó, ý thức về quyền và nghĩa vụ của người dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được nâng cao. Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần làm cho các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Ủy ban MTTQ xã phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với cử tri. Tại các hội nghị tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri được đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp giải trình cụ thể; các ý kiến còn lại được tiếp thu tổng hợp trung thực, đầy đủ gửi các cơ quan chức năng để giải quyết, kịp thời trả lời cử tri, từ đó, tạo niềm tin trong cử tri và nhân dân. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, MTTQ xã thực hiện tốt nhiệm vụ hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử; giám sát bầu cử, góp phần làm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn.
MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính  trị - xã hội. Từ năm 2014 đến nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức 10 cuộc giám sát với nội dung tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên và những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Nhiều ý kiến, kiến nghị sau giám sát được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, có giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. MTTQ xã thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. 5 năm qua, các Ban tổ chức giám sát 25 công trình, phát hiện và phản ánh nhiều thiếu sót trong quá trình thi công. Các ý kiến được chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng các công trình, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Công tác hòa giải ở cơ sở được MTTQ xã chú trọng đẩy mạnh. MTTQ xã  tăng cường tuyên truyền, vận động các thành viên tham gia tích cực vào hoạt động hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn các  Ban Công tác Mặt trận xây dựng các mô hình điểm, các nhóm nòng cốt; phối hợp với tổ hòa giải ở thôn tham gia hòa giải các vụ việc, những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân ngay tại địa bàn dân cư. Trong 5 năm, Ban hòa giải xã và Tổ hòa giải của các thôn tiếp nhận 30 vụ việc, hòa giải thành công 25 vụ việc, góp phần ổn định an ninh trật tự.
Ông Nguyễn Văn Huân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Hòa cho biết: Thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục đa dạng các hình thức vận động, tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thành viên Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tham gia thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở... góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Mai Phương