MTTQ tỉnh triển khai mô hình nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban TTND

17/05/2018 15:33 Số lượt xem: 434
Ngày 17-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai mô hình nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) tại xã Quỳnh Phú (Gia Bình).

Ban TTND xã Quỳnh Phú có 7 thành viên . những năm qua luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tập trung giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết,  Quy định của HĐND, UBND xã; giải quyết đơn thư của các cơ quan thuộc UBND xã; những vấn đề trọng tâm, bức xúc của đời sống xã hội; những dự án có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân…  , kịp thời phát hiện các vụ việc sai phạm của các tổ chức và cá nhân, kiến nghị với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai mô hình nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban TTND tại xã Quỳnh Phú nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ các cấp trong hoạt động của Ban TTND, phát huy vai trò của các thành viên, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác mặt trận tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của chính quyền tại địa phương. Mô hình được triển khai trong thời gian 1 năm (từ tháng 5-2018 đến tháng 4-2019). Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trong những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp hướng dẫn, cung cấp những kiến thức về tổ chức hoạt động của Ban TTND như:    Số lượng của Ban TTND; quy trình bầu và công nhận thành viên của Ban; bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu thành viên thay thế; đối tượng và phạm vi giám sát; xây dựng kế hoạch giám sát; theo dõi, kiểm tra, phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý;…

Phương Mai