Một số vấn đề rút ra qua công tác tuyển quân ở Quế Võ

07/08/2018 08:35 Số lượt xem: 416
Năm 2018, huyện Quế Võ được giao tuyển chọn 277 công dân nhập ngũ. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (gọi tắt là công tác tuyển quân), Ban CHQS huyện đã tham mưu giúp Huyện ủy, UBND và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các khâu bước trong quy trình tuyển quân theo phương châm “tuyển người nào chắc người đó” và bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và đúng Luật.

Khâu đầu tiên là cấp xã thực hiện rà soát lập danh sách nam công dân đủ 17 tuổi trong năm và từ 18 đến 25 tuổi chưa đăng ký NVQS lần đầu và đăng ký trực tiếp công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tiếp đó, 111 thôn, khu phố trong toàn huyện tổ chức hội nghị rà duyệt phân loại danh sách đủ điều kiện sơ tuyển và các loại danh sách tạm hoãn, miễn, chưa gọi nhập ngũ. Kết quả, toàn huyện có 6.786 công dân từ 18 đến 27 tuổi. Trong đó, số đủ điều kiện gọi sơ tuyển là 1.579 công dân.
Sơ tuyển ở cấp xã được tiến hành theo 2 bước, thống nhất theo 5 nội dung là sức khỏe, chính trị đạo đức, văn hóa, tuổi đời và hoàn cảnh gia đình. Ban sơ tuyển các xã, thị trấn nêu cao trách nhiệm, điều hành chặt chẽ, đánh giá, phân loại sức khỏe chính xác, khách quan. Tổng số, toàn huyện triệu tập sơ tuyển sức khỏe 1.556 công dân. Số có mặt 1.523 công dân, đạt 97,87%. Số đủ điều kiện khám sức khỏe tại huyện 1.092 công dân, đạt 71,7%. Trên cơ sở sơ tuyển, toàn huyện điều khám sức khỏe NVQS tại huyện 1.054 công dân. Công tác điều hành khám khoa học, chặt chẽ, phân loại sức khỏe đúng hướng dẫn. Với các trường hợp chưa rõ ràng, nghi ngờ đều có hội chẩn, lưu xét hoặc chuyển đến bệnh viện kiểm tra thêm để bảo đảm chính xác. Kết quả có 449 công dân đủ sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ, đạt 44,1%.
Toàn huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2018, giao quân đủ 100% chỉ tiêu, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực đó, công tác tuyển quân của Ban CHQS huyện vẫn còn một số hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, giáo dục có nội dung còn đơn giản, chưa kết hợp tuyên truyền với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhận thức của một bộ phận quần chúng và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về Luật NVQS chưa đầy đủ. Thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân, có cơ sở chưa phát huy hết vai trò của các cấp, các ngành. Việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ chưa chặt chẽ.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2018, Ban CHQS huyện Quế Võ rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu:
Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quân sự trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác tuyển quân. Đây là một trong những nội dung quan trọng để lựa chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị và năng lực vào phục vụ trong quân đội; Hội đồng NVQS các cấp cần thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình tuyển quân, bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ, công bằng và đúng luật. Hội đồng NVQS cấp xã, thị trấn phải chủ động nắm nguồn, quản lý nguồn, nhất là những trường hợp đi làm ăn xa, thực hiện phương châm “tuyển người nào chắc người đó”. Trong quá trình thực hiện, cần kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các trường hợp đăng ký, quản lý công dân sẵn sàng nhập ngũ chưa đúng quy định.
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền sâu rộng các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT, ngày 21-1-2013 của BQP-Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT về việc tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ”. Ban CHQS huyện phối hợp với Đài truyền thanh huyện phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về nội dung Luật NVQS, các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên nhập ngũ. Đồng thời, tuyên truyền để thanh niên và gia đình hiểu quân đội là môi trường tốt để con em họ rèn luyện, trưởng thành với nhiều chính sách hỗ trợ việc làm sau khi xuất ngũ. 
Quán triệt, chỉ đạo công tác sơ tuyển, khám sức khỏe chặt chẽ, bảo đảm khách quan, trung thực. Trước khi tổ chức khám tuyển, Ban CHQS huyện tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sơ tuyển cho 100% thanh niên trong diện tham gia NVQS. Phân công cán bộ phụ trách địa bàn xuống cơ sở, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và giúp cơ sở thực hiện việc sơ tuyển. Quá trình khám tuyển tại huyện, Ban CHQS huyện phối hợp với Trung tâm y tế huyện xây dựng kế hoạch khám tuyển và giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo kết luận trong khám tuyển khách quan, chính xác chất lượng sức khỏe của từng thanh niên. Đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng pháp luật các trường hợp thanh niên không nhận lệnh hoặc đã nhận lệnh nhưng không đi khám, những trường hợp có hành vi bao che, cản trở việc thi hành nghĩa vụ quân sự…
Coi trọng công tác phát triển đảng cho thanh niên nhập ngũ. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Huyện đoàn, Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức lớp học bồi dưỡng nhận thức về đảng cho các đoàn viên ưu tú có đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí tiếp tục phát huy tính tiền phong gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Bên cạnh việc thực hiện tốt chính sách xã hội, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, đơn vị đã quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tổ chức việc đưa tiễn công dân lên đường nhập ngũ và đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương nhiệt tình, chu đáo. Cơ quan quân sự thường xuyên quan tâm thăm hỏi tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình quân nhân đang phục vụ tại vùng biên giới, hải đảo, nhất là trong các dịp lễ, tết. Huy động các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tham gia động viên, tặng quà công dân lên đường nhập ngũ.

Thượng tá DƯƠNG QUANG PHỨC, Chỉ huy trưởngBan CHQS huyện Quế Võ