Mỗi năm tổ chức 2 lần chiến dịch khử trùng, tiêu độc

06/12/2019 15:03 Số lượt xem: 816
Theo kế hoạch “Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản tỉnh năm 2020”, từ năm 2020 tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện 1 năm 2 lần chiến dịch khử trùng, tiêu độc vào các tháng 5, 6 và tháng 11, 12.

Nông dân xã Vạn Ninh (Gia Bình) khử trùng chuồng trại bằng vôi bột.

 

Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ cụ thể liên quan đến hoạt động tuyên truyền các quy định của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản; hướng dẫn kỹ thuật phòng chống dịch bệnh động vật cho người dân; tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hệ thống thú y cơ sở và lực lượng tham gia phòng, chống dịch; xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh. Tổ chức giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và trên đàn thủy sản. Tiêm phòng cho đàn vật nuôi 2 đợt vào các tháng 3, 4 và tháng 9, 10 hàng năm.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc tổ chức kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật tại các chợ, điểm giết mổ, các tụ điểm buôn bán gia súc, gia cầm và thủy sản; xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ động vật; vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch và không bảo đảm an toàn vệ sinh thú y.

Gia Bảo