Mô hình tích tụ ruộng đất cho doanh thu 3,2 tỷ đồng/năm

13/06/2018 15:33 Số lượt xem: 655
Vụ xuân năm 2017, Hội phụ nữ xã Xuân Lai, Gia Bình xây dựng mô hình tích tụ ruộng đất từ các chân ruộng trũng, ruộng cao bị bỏ hoang để trồng lúa với các giống hàng hóa, chất lượng cao, các giống đối chứng cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa xuân năm 2018 trong mô hình tích tụ ruộng đất của Hội Phụ nữ xã Xuân Lai

 

Đến nay, mô hình có sự tham gia của 13 thành viên, tích tụ được 122 mẫu, cho doanh thu bình quân đạt 3,2 tỷ đồng/ năm, lợi nhuận gần 900 triệu đồng. Đồng thời các hộ thành viên có điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng, đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, giảm nhiều chi phí.  Mô hình còn tạo việc làm thời vụ cho 62 lao động, trong đó có 50 lao động là hội viên phụ nữ.

Thời gian tới, Hội phụ nữ xã tiếp tục vận động các thành viên tham gia mô hình cấy lúa  tập trung theo tiêu chuẩn Vietgap, mở rộng quy mô sản xuất sang các loại cây màu có giá trị kinh tế cao, tích cực liên kết để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

 

Song Giang