Lương Tài đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

26/09/2018 10:02 Số lượt xem: 321
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, huyện Lương Tài chú trọng thực hiện bằng nhiều giải pháp, tăng cường sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự ủng hộ chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, làm cho đời sống người dân được nâng cao, diện mạo nông thôn thêm đổi mới.

Huyện ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện phù hợp với lộ trình từng thời điểm, từng địa phương cơ sở. Chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, vai trò chủ thể, những tiêu chí xây dựng NTM... Gắn thực hiện phong trào xây dựng NTM với các phong trào, cuộc vận động như: Phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Thắp sáng đường quê”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Trong quá trình triển khai, huyện tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế tồn tại, đề ra giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc. Tổ chức biểu dương, khen thưởng nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện chương trình NTM tại địa phương.
Chương trình xây dựng NTM đã phát huy sức mạnh nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển nông nghiệp bền vững với những mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch...Đẩy mạnh các hoạt động tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương, chung sức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh sạch đẹp. Đặc biệt, người dân còn tích cực tham gia chỉnh trang xây dựng nhà ở, đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình phúc lợi...
Thôn Trinh Phú, xã Trung Chính là một điển hình về sự đổi thay rõ nét trong xây dựng NTM. Ông Nguyễn Duy Quyết, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn cho biết: Những năm qua, thực hiện chương trình xây dựng NTM, thôn đã chú trọng giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên phụ trách địa bàn tuyên truyền vận động người dân hiểu nội dung chương trình và tích cực tham gia hưởng ứng. Tăng cường nêu cao vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong thực hiện chương trình. Thôn cũng thực hiện tốt quy chế dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Từ đó, đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu NTM. Thôn đã huy động nhân dân đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng, tham gia hiến đất và hàng nghìn ngày công lao động làm các công trình phúc lợi như: Đình, Chùa, Nhà văn hóa, đường bê tông thôn xóm, giao thông nội đồng... Điều mà người dân nơi đây phấn khởi nhất trong thực hiện chương trình xây dựng NTM đó là đã thay thế nhà văn hóa cũ không đủ phục vụ sinh hoạt cộng đồng bằng nhà văn hóa khang trang hơn có diện tích 360m2 là nơi hội, họp, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…
Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, tính đến tháng 9 năm 2018, huyện Lương Tài có 8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Tổng số tiêu chí đạt là 231 tiêu chí, đạt bình quân 17,77 tiêu chí/xã, tăng 1,15 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm 2017.
Riêng 6 tháng đầu năm 2018, huyện huy động hơn 400 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM trong đó tập trung chủ yếu là kiến thiết xây dựng trường học, y tế, trụ sở xã, nhà văn hóa, đường giao thông, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo... Diện mạo nông thôn ở Lương Tài thêm đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt hơn 34 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,62%; 100% số xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; 100% phòng học các cấp được kiên cố hóa; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 88,2%, hơn 95% số hộ ở nông thôn có các công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.
Năm 2018, huyện Lương Tài có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM đó là Mỹ Hương, Lai Hạ và An Thịnh, tạo tiền đề để huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2019. Thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM, phát huy sức mạnh tại chỗ trong đó người dân đóng vai trò chủ đạo. Tăng cường kiểm tra, đánh giá các tiêu chí để đôn đốc thực hiện theo lộ trình; Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu tăng từ 1-2 tiêu chí/xã nhất là tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, xây dựng cơ bản.

Kim Thỏa