Lương Tài đạt chuẩn huyện Nông thôn mới

18/06/2020 16:34 Số lượt xem: 565
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 834/QĐ-TTg công nhận huyện Lương Tài đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2019. Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Lương Tài tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chi, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Lương Tài phát triển giao thông và các khu đô thị mới.

Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng lòng của người dân trong huyện, đến hết năm 2019, 13/13 xã của huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, huyện đạt 9/9 tiêu chí NTM. Quá trình kiến thiết đã tạo diện mạo nông thôn ở Lương Tài nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Lương Tài được định hướng xây dựng trở thành huyện Nông thôn mới của tỉnh; là vùng phát triển kinh tế nông nghiệp (ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm), dịch vụ thương mại, phát triển công nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoàng Mai