Lượng kiều hối chuyển qua hệ thống Ngân hàng đạt 52.260 nghìn USD

04/12/2019 20:02 Số lượt xem: 841
Từ đầu năm đến nay, lượng kiều hối chuyển về cho các cá nhân là người cư trú ở Việt Nam qua hệ thống Ngân hàng đạt 52.260 nghìn USD. Trong đó tập trung chủ yếu từ Đài Loan là 7.500 nghìn USD, Hàn Quốc là 9.100 nghìn USD, Hoa Kỳ 7.400 nghìn USD...

Với tinh thần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong công tác quản lý ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng bảo đảm thời gian theo quy định, từ đầu năm đến nay NHNN tỉnh thực hiện xác nhận đăng ký 131 khoản vay, trả nợ nước ngoài cho các DN với tổng số tiền là 181 triệu USD; Xác nhận đăng ký thay đổi 243 khoản vay, trả nợ nước ngoài; Cấp Giấy chứng nhận Đại lý Đổi ngoại tệ cho 1 DN; Chấp thuận đăng ký Đại lý chi trả ngoại tệ cho 1 DN; thu hồi Quyết định về việc chấp thuận đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ của 3 DN; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho 1 DN; ra quyết định chấm dứt hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của 1 DN, đồng thời thông báo đến các cơ quan liên quan để phối hợp quản lý; kiểm tra địa điểm kinh doanh vàng miếng để chuyển NHNN Việt Nam thực hiện TTHC cho 4 đơn vị; chuyển 2 bộ hồ sơ gửi NHNN Việt Nam đề nghị cấp Giấy phép thu chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối.

Hà Linh