Lực lượng vũ trang Thuận Thành nâng cao chất lượng huấn luyện

12/09/2019 07:58 Số lượt xem: 895
Những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Thuận Thành có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bảo đảm cho lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trung tá Nguyễn Đình Thư, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thuận Thành cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo, hằng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện, phát động phong trào thi đua. Trong đó xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của đơn vị. Nghị quyết còn xác định rõ những nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo công tác huấn luyện tập trung vào đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng lên một bước mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của tình hình”.
Trong quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “cơ bản, thiết thực, hiệu quả” với lực lượng dân quân tự vệ, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Tập trung huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị hiện có trong biên chế, tác chiến theo từng nhiệm vụ, có đủ khả năng xử lý các tình huống. Chú trọng tổ chức hội thi, hội thao, bắn đạn thật, diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập chỉ huy tham mưu trên bản đồ… để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, đúc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục những mặt còn yếu. 
 
 
Ban CHQS huyện Thuận Thành huấn luyện súng máy phòng không 12ly7.
 
Đơn vị chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện, kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và công tác định hướng tư tưởng trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ. Trong giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ tập trung giáo dục về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân; pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về Quốc phòng - an ninh. Qua đó, nâng cao một bước về nhận thức làm cho cán bộ, chiến sĩ vững vàng về tư tưởng, kiên định lập trường, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
Công tác huấn luyện được gắn với tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân độ. 100% đảng viên, cán bộ, nhân viên lực lượng thường trực viết cam kết về rèn luyện kỷ luật, phấn đấu tu dưỡng luyện... Trong quá trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ các cấp phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cấp trên làm gương cho cấp dưới. Kết thúc mỗi đợt huấn luyện tổ chức kiểm tra các khoa mục với lực lượng thường trực, kết quả 100% đạt yêu cầu, 80% đến 85% đạt khá, giỏi.
Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo hướng tập trung thống nhất, đồng bộ. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch huấn luyện cho từng đối tượng, chuẩn bị giáo án; phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện. Nhiều mô hình, sáng kiến được phổ biến, áp dụng trong huấn luyện, như: Thiết bị kiểm tra đường ngắm các loại súng bằng tia laze; thiết bị kiểm tra điểm chạm trong bắn đạn thật; thiết bị tạo liều phóng cho đạn DKZ; giá vác hòm đạn trong hành quân… Quá trình thực hành huấn luyện, Ban CHQS huyện luôn chủ động kiểm tra đôn đốc các đơn vị cơ sở huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, quân số, thời gian. 
Cùng với việc huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực, Đảng ủy, Ban CHQS huyện chú trọng lãnh đạo, đổi mới công tác quản lý, huấn luyện cho lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên. Trước khi triển khai huấn luyện rộng rãi cho lực lượng dân quân, tự vệ trong toàn huyện, Ban CHQS huyện chỉ đạo một số xã huấn luyện điểm, nhằm rút kinh nghiệm, thống nhất các nội dung, biện pháp để triển khai rộng rãi trong toàn huyện.
Đồng bộ các giải pháp được triển khai giúp huyện Thuận Thành xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Từ đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương.
Bảo Anh