Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

11/01/2019 16:15 Số lượt xem: 737
Ngày 11-1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo.

 

Năm 2018, hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ đạt nhiều kết quả nổi bật: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp (cấp trên cơ sở và cấp tỉnh); 100% LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức thông báo kết quả và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; 100% CĐCS cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, 67,5% CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; 601 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết TƯLĐTT. Hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động được quan tâm. Trong năm, 7 gia đình đoàn viên được hỗ trợ xây mới, sửa chữa “Mái ấm Công đoàn”; 82 lượt CNVCLĐ được hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm; 264 lượt nữ CNVCLĐ được hỗ trợ vay vốn từ quỹ “Vì nữ CNLĐ nghèo”. LĐLĐ tỉnh phối hợp với các cấp Công đoàn hỗ trợ, trao tặng hàng nghìn suất quà, vé xe cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ xa quê về ăn Tết... Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được chú trọng. Toàn tỉnh thành lập mới 109 CĐCS, phát triển 9.820 đoàn viên; 952 đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng. 

Năm 2019, hưởng ứng chủ đề “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch” và tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, LĐLĐ tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu: 75% CĐCS khu vực ngoài nhà nước ký kết TƯLĐTT ; 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh tổ chức và tham gia các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên; 50% Công đoàn cấp trên cơ sở tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tổ chức đối thoại với NLĐ; thành lập 100 CĐCS, kết nạp 12.000 đoàn viên;...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp Công đoàn trong năm qua; nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2019: Các cấp Công đoàn bám sát Nghị quyết Đại hội để triển khai thực hiện đúng lộ trình; tăng cường đối thoại để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ nơi làm việc, đồng thời nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn. Cùng với tổ chức tốt các sân chơi cho công nhân, người lao động, cần kịp thời biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động, nhất là vào thời điểm Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương  (CPTPP) có hiệu lực với Việt Nam. Tích cực hướng hoạt động về cơ sở, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Liên quan đến việc đầu tư xây dựng Thiết chế Công đoàn tại KCN Yên Phong và  Quế Võ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn rà soát nhu cầu mua và thuê nhà ở của CNLĐ, trên cơ sở đó tham mưu cho Ban Chỉ đạo để Dự án xây dựng đạt hiệu quả cao. Về công tác phát triển đảng viên, đoàn viên công đoàn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn, đặc biệt với các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tích cực phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Với các đề xuất, kiến nghị của tổ chức Công đoàn các cấp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu và làm rõ tại hội nghị.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh khen thưởng.

 

Thảo Nguyên