Liên đoàn Cờ tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

12/04/2018 16:29 Số lượt xem: 438

Ngày 11- 4, tại Báo Bắc Ninh, Liên đoàn Cờ tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Bá Sinh, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Liên đoàn Cờ tỉnh chủ trì.

Trong năm 2017, Liên đoàn Cờ tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn phát triển sâu rộng phong trào cờ, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; giám sát và định hướng cho phong trào, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng, mở rộng qui mô và từng bước nâng cao chất lượng phong trào. Trong các dịp lễ hội, Đại hội TDTT… nhiều địa phương đã đưa môn cờ (cờ vua, cờ tướng) vào thi đấu, thu hút được sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo quần chúng. Ngoài ra, Liên đoàn Cờ tỉnh đã phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa, phù hợp với chủ trương của Nhà nước và yêu cầu phát triển chung của xã hội.

Năm 2018, Liên đoàn Cờ tỉnh tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào tập luyện các môn Cờ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Phấn đấu 8/8 huyện, thị xã, thành phố có phong trào tập luyện các môn cờ đạt hiệu quả; toàn tỉnh thành lập mới từ 15 đến 20 Câu lạc bộ cờ. Bên cạnh đó, Liên đoàn sẽ đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng dần tính chủ động của tổ chức theo xu hướng giao lưu học hỏi và hội nhập chung; bảo đảm kinh phí hoạt động và hỗ trợ tích cực hơn cho phong trào cũng như thành tích cao của các môn cờ tại các giải đấu khu vực, quốc gia, quốc tế…

 

Đức Quý