Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

22/01/2020 07:07 Số lượt xem: 466
Ngày 20-1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020.

Năm 2019, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên tích cực, sáng tạo triển khai nhiệm vụ được giao đạt kết quả rõ nét trên các lĩnh vực: tư vấn, phản biện, giám định xã hội, tập huấn, hội thảo khoa học… đúng nội dung, kế hoạch do UBND tỉnh và Hội đồng KH tỉnh phê duyệt. Các Hội thành viên quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động trí thức, xây dựng củng cố tổ chức Hội. Hoạt động phối hợp, hợp tác, nghiên cứu khoa học… được phát huy, góp phần quan trọng cùng các cấp, ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Năm 2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục phối hợp với các Hội thành viên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo; quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và phát triển Hội thành viên; tăng cường học tập kinh nghiệm và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, hội viên; phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật đến cộng đồng, phục vụ sản xuất và đời sống…

H. Thương