Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Du

01/12/2021 14:29 Số lượt xem: 1286
Ngày 1-12, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Du.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn kiểm tra công tác giải phòng mặt bằng tại trạm bơm Tri Phương II (Tiên Du)

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trực tiếp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại 3 dự án do ngành Nông nghiệp triển khai trên địa bàn huyện Tiên Du: Hạng mục kênh, công trình trên kênh và công trình phục vụ quản lý vận hành dự án trạm bơm Tri Phương II; dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu chính trạm bơm Tri Phương; dự án mở rộng hồ sơ lắng công trình đầu mối trạm nước sạch nông thôn Tri Phương.

Hạng mục kênh, công trình trên kênh và công trình phục vụ quản lý vận hành dự án trạm bơm Tri Phương II do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT) làm chủ đầu tư có chiều dài 5 km, kinh phí xấp xỉ 170 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Để triển khai hạng mục, dự kiến diện tích thu hồi đất 41,2 ha, trong đó 35 ha thuộc địa bàn huyện Tiên Du, 6,2 ha thuộc địa bàn thành phố Từ Sơn. Hiện tại, công tác thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đang gặp nhiều khó khăn do đi qua nhiều diện tích đất thổ cư. UBND huyện Tiên Du đã ban hành Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 16-11-2021 về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Đến nay, đã kiểm tra số liệu, hoàn thiện hồ sơ và thông báo thu hồi đến từng hộ với diện tích thu hồi giai đoạn I khoảng 6,1 ha.

Dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu chính trạm bơm Tri Phương do Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc Đuống làm chủ đầu tư thực hiện thu hồi đất 2 giai đoạn. Đến nay, đã hoàn thành giai đoạn 1 với diện tích đất thu hồi của 185 hộ là 69.329,5 m2. Giai đoạn 2 thực hiện thu hồi đất của 17 hộ với diện tích 2.678,4 m2. Tuy nhiên, còn 5 hộ chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng do chưa thống nhất mức hỗ trợ. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Tiên Du và UBND xã Tri Phương đã nhiều lần làm việc với các hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích, vận động.

Dự án mở rộng hồ sơ lắng công trình đầu mối trạm nước sạch nông thôn Tri Phương do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư dự kiến mở rộng diện tích hồ sơ lắng khoảng 2 ha để đáp ứng yêu cầu nâng công suất công trình đầu mối, phục vụ nhu cầu nước sạch ngày càng nâng cao của người dân các xã, phường do trạm đảm nhận.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của ngành Nông nghiệp, huyện Tiên Du trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện. Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo: Đối với hạng mục kênh, công trình trên kênh và công trình phục vụ quản lý vận hành dự án trạm bơm Tri Phương II yêu cầu UBND huyện Tiên Du  rà soát quỹ đất phục vụ tái định cư cho các hộ có diện tích đất bị thu hồi thuộc diện được bố trí đất tái định cư; Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp sở Kế hoạch- Đầu tư, sở Tài chính bố trí đủ nguồn vốn; giao sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT lùi thời gian hoàn thành, nghiệm thu dự án trạm bơm Tri Phương II. Đối với dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu chính trạm bơm Tri Phương yêu cầu hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Tiên Du và UBND xã Tri Phương tiếp tục tuyên truyền vận động, thuyết phục, đối thoại với các hộ chưa nhận tiền bồi thường, nếu không đồng tình sẽ xây dựng phương án cưỡng chế chậm nhất cuối Quý II- 2022, hoàn thành dự án trong năm 2023. Đối với dự án mở rộng hồ sơ lắng công trình đầu mối trạm nước sạch nông thôn Tri Phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất phương án do ngành Nông nghiệp đề xuất. Yêu cầu ngành Nông nghiệp báo cáo UBND tỉnh chủ trương thí điểm cổ phần hóa 1 số trạm nước sạch nông thôn, lộ trình cổ phần hóa các trạm cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2025-2030 góp phần khai thác hiệu quả, nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nguồn nước sạch.

Nguyễn Tuấn