Lâm Thao, chuyển biến trong thực hiện nếp sống văn hóa

19/04/2019 08:17 Số lượt xem: 1433
Những năm qua, xã Lâm Thao (Lương Tài) luôn kịp thời cập nhật các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là xây dựng gia đình, đơn vị văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân.

Trường Tiểu học xã Lâm Thao hàng năm đều đạt đơn vị văn hóa.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa đối với sự phát triển bền vững, xã Lâm Thao đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phát động phong trào thi đua, ký cam kết thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa trong nhân dân lồng ghép với các phong trào thi đua của các ban, ngành, đoàn thể như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình 5 không-3 sạch, đoạn đường tự quản… Xã ban hành quy định cụ thể về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội phù hợp với thực tiễn địa phương; nhiều đơn vị, trường học, thôn cụ thể hóa các nội dung vào hương ước, quy ước để giám sát quá trình thực hiện tại cơ sở.
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở Lâm Thao có bước phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu. Tỷ lệ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước, 6/6 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa, hơn 90% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 3 trường học đều đạt đơn vị văn hóa.
Việc đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa góp phần gìn giữ truyền thống tốt đẹp ở địa phương, gắn kết tình làng nghĩa xóm, khơi dậy truyền thống hiếu học, tích cực đóng góp cho phong trào xây dựng nếp sống văn hóa nơi đây. Không ít gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống hòa thuận, kính trên nhường dưới, con cháu thành đạt. Nhiều gia đình nỗ lực vượt khó vươn lên, làm giàu cho gia đình và xã hội…
Phong trào xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thời gian qua có nhiều tiến bộ rõ rệt. 100% các cặp đôi tổ chức đăng ký và trao giấy kết hôn tại trụ sở xã bảo đảm trang trọng, đúng luật. Hầu hết các đám cưới bỏ các thủ tục dạm ngõ, ăn hỏi được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ; việc ăn uống trong lễ cưới phần lớn chỉ trong nội tộc và bạn bè thân thiết, hạn chế tình trạng ăn uống linh đình, tốn kém, kéo dài. Những gia đình có người qua đời đều đến UBND xã, phường làm thủ tục khai tử đúng thời gian quy định; các thôn đều thành lập ban lễ tang với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể để điều hành tang lễ bảo đảm trang trọng và đúng nghi thức. Tình trạng sử dụng nhạc tang quá giờ quy định, thuê khóc và rải vàng mã trên đường đi an táng không còn, việc ăn uống chỉ gói gọn trong gia đình. Tỷ lệ số người mất ở Lâm Thao thực hiện hỏa tang, điện táng đạt hơn 40% đứng trong tốp đầu của huyện, tiêu biểu là các thôn: Ngọc Khám, Kim Thao.
Hàng năm, Lâm Thao có 3 lễ hội ở các thôn Ngọc Khám, Lâm Thao, Kim Thao được tổ chức trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với nội dung yêu cầu lễ hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Phần lễ trang nghiêm theo nghi thức truyền thống, phần hội gồm có chương trình văn hóa, văn nghệ, hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh và các trò chơi dân gian, tạo tinh thần phấn khởi trong nhân dân.
Cùng với việc chú trọng chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào, Lâm Thao còn luôn quan tâm đến công tác sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng. Định kỳ hàng năm đều tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương gia đình, đơn vị văn hóa tiêu biểu. Nhờ đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đời sống nhân dân Lâm Thao ngày càng ổn định, phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2% (theo tiêu chí mới).
Ông Ngô Văn Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Thao, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho biết: Trên thực tế, việc thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa những năm qua không những góp phần tích cực trong bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống dân tộc mà còn tạo chuyển biến tích cực xây dựng mô hình gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc gắn với xây dựng Nông thôn mới, đưa Lâm Thao phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Minh Hường