Ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN

13/04/2018 16:34 Số lượt xem: 963
Ngày 12-4, Bảo hiểm Xã hội và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đại diện các ngành: Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự; lãnh đạo BHXH, công an các huyện, thị xã, thành phố dự.

Lãnh đạo các ngành chứng kiến ký kết giữa Công an tỉnh và BHXH tỉnh.

 

Hiện nay, tình hình vi phạm chính sách BHXH, BHYT, BHTN diễn ra phức tạp. Nhiều đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; tình trạng trốn, nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, trục lợi quỹ BHYT… còn diễn ra nhiều ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách. Để nâng cao hiệu quả việc chấp hành chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công an tỉnh và BHXH tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp. Hoạt động phối hợp sẽ tập trung vào: Phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hình sự; bảo vệ tài sản của Nhà nước, các tập thể, cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan BHXH các cấp; bảo đảm an toàn đối với hoạt động của cơ quan BHXH các cấp… Quy chế cũng nêu rõ trách nhiệm phối hợp; phương pháp phối hợp; việc sơ, tổng kết...

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ANTT, an toàn trong hoạt động BHXH, BHYT, BHTN.

Lê Đại