Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

26/03/2020 20:40 Số lượt xem: 199
Ngày 25-3, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Tỉnh Đoàn ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Tại hội nghị, 2 ngành đã thống nhất và ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền với các nội dung: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chính sách BHXH, BHYT; phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với đoàn viên, thanh niên, bảo vệ quyền và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT; phối hợp trong nghiên cứu đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 100% đoàn viên, thanh niên có thẻ BHYT; 70% đoàn viên, thanh niên tham gia BHXH.
Chương trình phối hợp được cụ thể hoá bằng kế hoạch thực hiện hàng năm và chỉ đạo thực hiện thường xuyên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; các nội dung hoạt động phối hợp được triển khai thống nhất, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng thời điểm, địa bàn và các nhóm đối tượng đặc thù.
Đây là hoạt động thiết thực giúp nâng cao nhận thức, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho đoàn viên, thanh niên các cấp; vận động và tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên và gia đình tích cực tham gia BHXH, BHYT. 

Ngọc Đăng