Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Lương Tài khóa XIX

05/07/2019 15:14 Số lượt xem: 1287
Ngày 5-7, HĐND huyện Lương Tài khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo.

 

Các đại biểu nghe báo cáo của huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, biện pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019 về: Phát triển kinh tế-xã hội; quyết toán và dự toán ngân sách huyện; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất; bảo đảm an ninh- trật tự; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm sát, xét xử; Báo cáo hoạt động của HĐND huyện; Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng, giám sát chính quyền; những ý kiến, kiến nghị của cử tri và MTTQ đối với HĐND và UBND huyện.

Kỳ họp nghe và cho ý kiến đối với: Tờ trình của UBND huyện đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình đề nghị chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2019, huyện Lương Tài đạt được một số kết quả chủ yếu: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 730 tỷ đồng, đạt 52,3% kế hoạch năm; gieo trồng được 6.355 ha; tổng gia súc, gia cầm đạt 569.749 con; diện tích nuôi trồng thủy sản 1.300 ha với sản lượng ước đạt 5.830 tấn. Toàn huyện có 11/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 18,46 tiêu chí/xã, tăng 0,84 tiêu chí/xã so  cùng kỳ năm 2018; huyện đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (tính đến ngày 30-4-2019). Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 1.188 tỷ đồng tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất khu vực dịch vụ ước đạt gần 1.776 tỷ đồng, tăng 10,8% so cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 86 tỷ đồng bằng 178,6% so cùng kỳ năm 2018. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội tiếp tục được đầu tư phát triển. Công tác tài nguyên, môi trường, lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội duy trì ổn định.

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về các nội dung và thống nhất thông qua Nghị quyết kỳ họp, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.

Bảo Anh